Історія України опорні конспекти 9 клас

Політика австрійського уряду щодо українців

Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття були найвідсталішими австрійськими провінціями. Австро-угорські власті розглядали українські землі як колоніальний сировинний придаток до промислово розвинених центральних та західних провінцій імперії.

Життя українців у Австрійській імперії було жалюгідним, у харчовому раціоні переважали картопля і капуста, вони часто зазнавали масових голодувань. Середня тривалість життя українців — 30 — 40 років, високий рівень смертності. Панівним класом у Галичині була польська шляхта, у Буковині — румунські бояри, у Закарпатті — угорські пани.

Серед українців — невелика частина світської та духовної інтелігенції.

Українське населення було повністю позбавлене будь-яких прав.

Для зміцнення своєї влади уряд Австрійської імперії розпочав переселення в Західну Україну іноземних колоністів: у Східну Галичину — німців, у Північну Буковину — німців і румунів, у Закарпаття — угорців.