Історія України опорні конспекти 9 клас

Проникнення буржуазних рис житія у побут мешканців міста і села

Промислові підприємства почали розміщуватися переважно у містах, що сприяло їх економічному зміцненню, зростанню чисельності міського населення.

Буржуазні риси життя проникали у побут мешканців міста і села.

1. У містах помітно збільшувалася кількість крамниць, інших торговельних постійних закладів.

2. Реалізацію та купівлю товарів здійснювали, через мережу ярмарків і базарів, яких на середину XIX ст. в Україні налічувалося 12 тис. (з них 1786 великих і середніх).

3. З’явилися нові форми господарювання — кредити, застави. Не маючи грошей для задоволення своїх запитів, поміщики віддавали свої маєтки в заставу кредитним установам, які згодом продавалися на публічних торгах і новими власниками ставали купці, хазяйновиті поміщики і навіть заможні селяни й козаки.

4. Розвиток міст, промисловості, торгівлі вимагав більшої освіченості, кваліфікованості працівників, а тому зростала кількість навчальних закладів як у містах, так і в селах (в основному парафіяльні школи, які були початковими і навчання тривало 4-6 місяців у селах і до одного року — у містах).

5. Індустріалізація сприяла розвиткові транспорту в Україні. За умов нового господарювання значно зросла роль водного транспорту. Головною водною артерією України був Дніпро.

У 1823 р. на Дніпрі з’явився перший пароплав, а в 1838 р. уже було створено Дніпровську судноплавну компанію, у якій налічувалося наприкінці 50-х років 17 пароплавів. Найбільшим морським портом на півдні України стало місто Одеса, яке набуло значення провідного транзитного пункту у зовнішній торгівлі Росії.

6. Почалося часткове застосування нової техніки на селі (жниварок, сівалок, косарок, молотарок тощо), впровадження новітньої агротехніки, спеціалізації виробництва, але цей процес здійснювався надто повільно.

Розвиток капіталізму мав і великі негативні наслідки для населення

• Були надзвичайно важкі умови життя робітників промислових підприємств України. Шахтарі Донбасу жили здебільшого в землянках, робітники цукрових заводів — у тісних, вогких і брудних казармах.

• На промислових підприємствах не було служб охорони праці, дуже часто траплялися нещасні випадки.

• Продовжувало існувати злиденне село, обтяжене важкою кріпосною працею, яке не могло стати надійною основою для стабільного внутрішнього ринку.

• Індустріалізація почала породжувати в Україні екологічні проблеми.

Рідшали лісові масиви, дерева вирубували не тільки для будівництва житла, а й використовували багато деревини на винокуріння (за один день винокур спалював два дубових стовбури).

Унаслідок зростання орних площ тільки на Слобожанщині зникли десятки малих річок. Промислові підприємства забруднювали повітря.