Історія України опорні конспекти 9 клас

Хронологічна таблиця

1772 р. — перший поділ Польщі. Приєднання Східної Галичини до Австрії.

1773 р. — другий поділ Польщі. Росія захопила Правобережну Україну.

1791 р. — Ясський договір між Росією і Туреччиною. Входження Південної України до складу Росії.

1795 р. — третій поділ Польщі. Росія захопила Західну Волинь.

1798 р. — видання в Петербурзі трьох частин “Енеїди”.

1803 р. — царський указ про “вільних хліборобів”, згідно з яким поміщики за власним бажанням могли відпускати кріпосних селян на волю й надавати їм земельні наділи.

1805 р. — відкриття Харківського університету.

1806—1812 рр. — російсько-турецька війна і приєднання до Росії Бессарабії з трьома повітами, в яких жили українці.

1812 р. — російсько-французька війна.

1813-1835 pp. — селянський рух на Поділлі під керівництвом Устима Кармелюка.

1814—1861 pp. — роки життя Т. Шевченка.

1816 р. — заснування в Перемишлі першого на західноукраїнських землях просвітницького товариства.

1820 р. — заснування у Ніжині Гімназії вищих наук.

1821 р. — утворення Південного товариства декабристів у Тульчині.

1823 р. — спорудження першого пароплава на Дніпрі.

1823 -1825 pp. - діяльність таємного Товариства об’єднаних слов’ян.

1825 р. — повстання декабристів у Петербурзі.

1825 р. 29 грудня — 3 січня 1826 р. — повстання Чернігівського полку.

1828 р. — повернення запорозьких козаків з Туреччини. Утворення Азовського війська.

1830-1831 pp. — польське визвольне повстання у Правобережній Україні.

1833-1837 pp. — діяльність “Руської трійці”,

1834 р. — відкриття Київського університету ім. Св. Володимира.

1837 р. — “Руська трійця” видала в Будапешті літературний альманах “Русалка Дністрова”.

1840 р. — вихід у світ у Петербурзі “Кобзаря” Т. Шевченка. 1843—1844 pp. — селянське повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині.

1846 р. — видання в Москві “Історії русів”.

1846-1847 pp. — діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1847-1848 pp. — запровадження у Правобережній Україні Інвентарних правил.

1848 р. — виникнення першої української політичної організації — Головної Руської ради у Львові. Ліквідація панщини в Східній Галичині та Буковині.

1850 р. — відкриття В Києві першої в Україні жіночої гімназії.

1851 р. — розпуск Головної Руської ради.

1853 р. — скасування кріпацтва в Закарпатті.

1853 — 1856 pp. — Кримська війна.

1855 р. — масовий антикріпосницький рух “Київська козаччина”.

1856 р. — “Похід у Таврію за волею” — масове самовільне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини.

1856-1916 pp. — роки життя І. Франка.

1859-1861 pp. — таємний гурток “хлопоманів” у Києві.

1861 р. — заснування “Київської громади” — початок громадівського руху в Україні.

1861 р. — відміна кріпосного права в Російській імперії.

1861 р. — створення у Львові культурно-просвітницького товариства “Руська бесіда”.

1861-1862 pp. — видання українського часопису “Основа” в Петербурзі.

1862 р. — початок поліцейської реформи в Російській імперії.

1863 р. — Валуєвський указ про обмеження видання книг і заборону навчання у школах українською мовою.

1864 р. — початок земської, освітньої та судової реформ.

1865 p. — відкриття Новоросійського університету. Прокладання першої залізниці в Україні від Балти до Одеси.

1866—1934 рр. — роки життя Михайла Грушевського.

1867 р. — перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську.

1868 р. — заснування товариства “Просвіта” у Львові.

1870 р. — початок міської реформи.

1873 р. — заснування Літературного товариства імені Т. Шевченка у Львові.

1874 р. — початок військової реформи, Масове ходіння “в народ”.

1875 р. — заснування Чернівецького університету.

1876 р. — Емський указ про заборону видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою. 1876—1879 pp. — діяльність народницької організації “Земля і воля”.

1877 р. — “Чигиринська змова”.

1882 р. — створення у Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи.

1882 — 1906 pp. — видання журналу “Київська старина”. 1885 р. — заснування Народної ради у Львові.

1890 р. — створення у Львові Русько-української радикальної партії — першої української політичної партії.

1891 р. — початок масової еміграції українців до Канади. 1891-1898 pp. — діяльність “Братства тарасівців” — першої української політичної організації, що стояла на засадах самостійної України.

1894 р. — відкриття кафедри історії України у Львівському університеті.

1897 р. — перший загальний перепис населення Росії.

1898 р. — заснування Політехнічного інституту в Києві.

1899 pp. — утворення Русько-української радикальної партії у Східній Галичині, Української національно- демократичної та Української соціал-демократичної партій.

1900 р. — утворення в Харкові Революційної української партії (РУП).