Історія України опорні конспекти 9 клас

Етнічний склад мешканців

1. Серед робітників донецьких шахт 73,3% були вихідцями з російських губерній, хоча 74,5% жителів Донбасу у 1850 р. вважали себе українцями. В металургії було зайнято 69% робітників-росіян і 22,3% — українців.

2. Значну частину населення Правобережної України становили євреї. Царизм посилив утиски щодо євреїв. Правилами 1882 р. євреям заборонялося оселятися поза містами і містечками та скуповувати майно в сільських місцевостях. Міста Правобережжя були переважно єврейськими, де домінували єврейські громади зі своєю культурою, релігією, мовою.

3. У великих містах України єврейське населення русифікувалося.

Найбільше єврейського населення проживало в Одесі, де вони наприкінці XIX ст. становили майже половину.

4. Значний прошарок населення Правобережжя становили поляки.

5. Найменше українців проживало у містах. В Одесі їх налічувалося всього 6%, у Києві лише 22%.

6. У промисловості, на транспорті й торгівлі працювало лише 9% українців.

7. Серед учених, митців, медичних працівників, церковних служителів українців було лише 0,5%.

8. Найбільше росіян було серед чиновників, купців, робітників на Лівобережжі та півдні України.