Історія України опорні конспекти 9 клас

Особливості релігійного життя

Дві християнські церкви — православна на Сході і греко-католицька на Заході України — намагалися задовольняти релігійні запити українців і виражати їхні духовні потреби в цілому.

Православна церква ще з XVII ст. підпорядковувалася Московському патріархату. Серед духовенства тієї частини України, що була під владою Російської імперії, українців було лише 50%, а єпископами, священиками, учителями духовних семінарій часто були росіяни.

З 1799 р. на Київському митрополичому престолі жодного разу не було українця, а з 1812 р. — не висвячували українців на єпископів.

Українську мову забороняли у богослужінні, навіть у проповідях. Було заборонено будувати церкви, малювати ікони в українському стилі, переслідували українські звичаї. Передові люди боролися за те, щоб українська церква стала незалежною.

На західноукраїнських землях греко-католицька церкву відігравала визначну роль у національному відродженні, богослужіння вели українською мовою, а священики підносили національну свідомість українців навіть у найглухіших селах. Вони рятували західноукраїнські землі від полонізації, румунізації, мадяризації. Церкві належала провідна роль у піднесенні національної свідомості населення Західної України.