Історія України опорні конспекти 9 клас

Декоративно-ужиткове мистецтво

Фольклор

Народна творчість продовжувала слугувати джерелом натхнення для професійних діячів української культури.

Записи народних пісень, дум, переказів, казок, прислів’їв стають дедалі більше справою справжніх фахівців. Ґрунтовні збірки українського пісенного фольклору підготували і видали за кордоном учені Володимир Антонович та Михайло Драгоманов.

У 70-х роках XIX ст. було організовано наукову експедицію в Правобережну Україну під керівництвом П. Чубинського, яка записувала усну народну творчість, звичаї та обряди українського населення. Було видано семитомну працю Південно-західного відділу Російського географічного товариства.

Це товариство здійснило запис народних дум і пісень сліпого кобзаря Остапа Вересая, який 1874 р. виступав перед учасниками III Археологічного з’їзду в Києві. Спеціальну наукову розробку про думи й пісні, що їх виконував О. Вересай, написав і опублікував Микола Лисенко.

1876 р. майбутні українські художники, а на той час студенти Петербурзької академії мистецтв Порфирій Мартинович і Опанас Сластьон на Полтавщині записали думи і пісні кобзаря Івана Кравченка-Крюковського.

Австрійський уряд не дуже дбав про піднесення і розвиток у Галичині краєзнавства, яке могло б пробудити у її мешканців любов до свого краю, небезпечні думки про минуле і теперішнє становище краю.