Історія України опорні конспекти 9 клас

Музеї

У другій половині XIX ст. виникає багато художніх та історичних музеїв, які створювалися зусиллями українських меценатів і благодійників:

1. На Чернігівщині меценати Тарнавські створили музей унікальних речей, придбаних у колекціонерів (шабля Б. Хмельницького, пояс Д. Дорошенка тощо) та з археологічних розкопок.

2. Колекція Ханенків (3145 Цінних експонатів) лягла в основу колекцій нинішнього Національного історико-етнографічного музею і Музею східного та західного мистецтва (з 1999 р. називається музей ім. Богдана та Варвари Ханенків).

3. К. Скаржинська у своєму маєтку на Лубенщині створила історико-етнографічний музей.

4. При київській духовній академії у 1872 р. відкрито Церковно-археологічний музей. Тут зібрано унікальні предмети церковної старовини (хрест єрусалимського патріарха Феофана (1620 p.), хрест святого Сергія Радонезького, портрети та речі церковного вжитку київських митрополитів XVI — XVIII ст.). Ліквідований більшовиками у 1922 р.

5. Музей старовини у Катеринославі, який створив вчений і гірничопромисловець Олександр Поль.

6. У Львові у науково-дослідному інституті „Оссоленіум”, заснованому 1817 р., зібрано рідкісну колекцію пам’яток історії, культури та мистецтва.

7. Навчальним і науковим цілям слугували створені музеї старожитностей у Керчі, (1826 р.) та Феодосії (1840 p.), музей археології в Одесі (1828 p.).

8. Музеї створювали при навчальних закладах: Харківському (1835 p.), Київському (1842 р.) університетах, картинна галерея при Ніжинському ліцеї (1845 p.).