Історія України опорні конспекти 9 клас

Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні

В Україні протягом століть не було єдиної церкви. Діяли дві християнські церкви: на Сході — православна, на Заході — греко-католицька.

В Україні існували й інші релігійні конфесії — католицизм, протестантизм тощо.

З’явилися різні секти. Спільною рисою сектантського руху було те, що вони відривали своїх послідовників від православної церкви, яка слугувала царизму, а тому царський уряд переслідував їх. Секти ігнорували проблеми захисту національних інтересів українців. Тому сектантський рух не міг виконати роль об’єднавчої сили.

Православна церква була на службі імперської політики, діяла в інтересах царського самодержавства, стала засобом зросійщення вірян.

Царизм удавався до насильницьких заходів, спрямованих на обмеження й заборону діяльності церковних громад інших християнських віросповідань (особливо греко- католицької), щоб панівною стала Російська православна церква.

Було зрозуміло, що українцям потрібна Українська православна церква, де богослужіння велось би українською мовою, щоб надати церкві українського характеру. Відсутність національної церкви негативно позначилася на національно-визвольній боротьбі.

Греко-католицька церква в Галичині відігравала провідну роль у національному відродженні на західноукраїнських землях. Їхня діяльність сприяла зростанню національної самосвідомості українців і врятувала Галичину від полонізації.

Висновки

1. Хоча Україна й зазнавала колоніального гноблення у складі різних держав, процес формування української нації все ж таки відбувався.

2. У XIX ст. було закладено підвалини подальшого розвитку української нації.

3. Зросла національна самосвідомість, яка проявлялася в:

• розумінні спільності своєї території та господарських зв’язків;

• розумінні національних інтересів і завдань;

• прагненні національного визволення і відродження національної державності;

• розумінні необхідності єдності всіх суспільних верств населення для здобуття незалежності.