Історія України опорні конспекти 9 клас

Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст.

Особливості розвитку української культури

Чинники, які сприяли піднесенню культури другої половини ХІХст.

1. Реформи 60—70-х років (скасування кріпосного права, реформи освіти, судова, міська, земська).

2. Модернізація економіки, бурхливий розвиток фабрично-заводського виробництва, розвиток ринкових відносин,

що вимагав вищого рівня освіти населення, висококваліфікованих фахівців різних галузей знань.

3. Поява різних організацій, які займалися культурно-освітньою діяльністю.

4. Завершення формування української нації.

5. Вплив національно-визвольного руху.

6. Зростання національної самосвідомості народу.

На перешкоді розвитку культури стояли:

• відсутність в українців власної національної держави;

• політика русифікації, полонізації, мадяризації, онімечування з боку Російської імперії та Австро-Угорської монархії;

• асиміляторська політика урядів двох імперій;

• численні заборони урядів двох імперій у вигляді указів, циркулярів, законів;

• переслідування з боку властей передових діячів української культури.