Історія України опорні конспекти 9 клас

Ідея соборності українських земель

Наступи Польщі, Литви, Угорщини та феодальні міжусобиці у XII — XIII ст. позначалися на розвитку національної свідомості прагненням до об’єднання, збереження мови, культури, традицій, побуту.

Виникнення козацтва і Запорозької Січі сприяли поширенню демократичних традицій, культу ідей „вольностей” — устремління до соціальної справедливості, незалежності, єднання на демократичних принципах.

Політичні обставини не дозволили українцям добитися незалежності у Національно-визвольній війні українського народу у XVII ст. і вона змушена була підписати договір з Росією. Царський уряд доклав чимало зусиль, щоб загальмувати розвиток української нації: викорінювалися українська мова, культура, історія, насаджувалася ідея меншовартості народу, якого називали „малоросами”.

Процеси утвердження ринкових відносин у народному господарстві, розвиток української мови посилювали об’єктивні тенденції до возз’єднання всіх українських

земель, примусово розмежованих державними кордонами монархій Романових і Габсбургів. Процес формування української нації, пробудження національної свідомості у XIX ст. втілився у прагненні українського народу до незалежності. В цей час нерозривною залишалася проблема національного возз’єднання українського народу.

Виняткову роль у згуртуванні української нації відіграв „Кобзар” Т. Шевченка, який виховав цілі покоління борців за незалежність і соборність українських земель.