Історія України опорні конспекти 9 клас

Братство тарасівців (1892 р.)

Братство тарасівців — перша українська політична організація, що стояла на Засадах самостійності України.

Мета організації — згуртувати всі національні сили на боротьбу за самостійну Україну, за єдність, соборність усієї України.

Виникло 1892 р. у Харкові.

Засновники — група українських студентів Іван Липа, Микола Байздренко, Михайло Базькевич із Харкова та студент Київського університету Віталій Боровик.

1892 р. Вони здійснили подорож до Канева і на могилі Т. Шевченка проголосили себе Братством тарасівців та поклялися поширювати серед українського народу безсмертні ідеї Великого Кобзаря.

Очолював братство Іван Липа.

Громади тарасівців з’явилися в багатьох містах України: Києві, Полтаві, Чернігові, Одесі, Херсоні. їх об’єднувала спільна програма, яку, супроводжуючи словами Т. Шевченка “Борітеся — поборете, Вам Бог помагає”, надрукував Львівський журнал “Правда” (1893 p.). Їхня програма — політична декларація “Кредо молодих українців”.

Головні ідеї документа

1. Російська імперія визнавалася окупантом України, який знищив усі політичні й культурні надбання українського народу й досі поневолює його.

2. Висувалася вимога повної державно-політичної незалежності України.

3. Усвідомлення того, що справедливе розв’язання соціальних питань можливе тільки за умови досягнення державної суверенності України.

4. Висувалася ідея нерозривної єдності всіх українських земель незалежно від їх перебування у складі Австро-Угорської чи Російської імперії.

У кожній українській студентській громаді діяв осередок Братства тарасівців. Усі вони намагалися втілити в життя програму братства.

Ідеї братства тарасівці поширювали у своїх літературних творах, які друкували в галицькій пресі, а потім нелегально надсилали до Наддніпрянщини.

1893 р. Організацію було викрито поліцією та розгромлено. Частину тарасівців заарештували, за іншими членами братства встановили поліцейський нагляд.

Значення

Братство тарасівців було перехідною сходинкою від громадівського руху 60—80-х років до організації національних українських партій.

Висновки

1. Друга половина XIX ст. — це діяльність різних суспільно-політичних течій, що існували в Україні (громадівський рух, народництво, ліберальний рух, поширення марксистських ідей, робітничий рух), які висували різні варіанти майбутнього суспільного розвитку та виробляли різноманітні форми й методи досягнення поставленої мети.

2. Український національний рух основну увагу звертав на національне визволення українського народу, зростання його національної самосвідомості.

3. Гуртки, організації України були нечисленними і неорганізованими, у них не було чітко сформульованих програм з конкретною метою, слабкий зв’язок з масами.

4. Утім водночас, будучи осередками майбутніх масових рухів, вони відігравали важливу роль у житті суспільства.

5. Поширювали ідеї національного визволення, поєднуючи їх із соціальними інтересами.

6. Підносили свідомість мас і розуміння необхідності політичної боротьби проти царизму.

7. Друга половина XIX ст. — важливий етап готування і збирання українських сил для боротьби за незалежність, за українську державність.