Історія України опорні конспекти 9 клас

Ліберальний рух

Як суспільно-політична течія ліберальний рух виходить на історичну арену на рубежі 70—80-х років.

В Україні він формувався, головним чином, на основі земської ліберальної опозиції.

1. Ліберали обстоювали побудову економіки за законами ринку, конкуренції.

2. Держава повинна стати правовою, оберігати демократичні права і свободи та мінімально втручатися в економічну сферу.

3. Ідеальною формою правління ліберали вважали конституційну монархію.

4. Вони не .визнавали революційних форм і методів боротьби.

5. В основу своєї діяльності вони поклали тактику пошуку компромісів з урядом.

Найвпливовішою була ліберальна група земців Чернігівщини. Осередки лібералізму існували у Київському, Харківському, Полтавському, Ніжинському та інших земствах.

Основні форми роботи лібералів:

• створення опозиційної преси;

• скликання з’їздів земських службовців;

• вимоги рішучого оновлення чинного законодавства;

• надання всім громадянам' політичних прав і свобод;

• прийняття петицій і звернень до царського самодержавства з вимогами встановити в Росії конституційний лад. Ліберальний рух в Україні не перетворився на потужну опозиційну силу. Ідеологами ліберальної течії в національному русі в Україні були також ті представники української інтелігенції, які знаходилися в опозиції до царизму і сприяли розвиткові української мови, школи, театру та інших сфер культури.