Історія України опорні конспекти 9 клас

Громадівський рух у 70-90-х роках XIX ст.

Відродження громадівського руху

Це другий етап громадівського руху.

Він став організованішим і цілеспрямованішим.

У 70-х роках XIX ст. з’явилися громадівські гуртки з патріотично налаштованої молоді — молоді громади.

Такі громади виникли у Харкові, Полтаві, Чернігові, Києві, Єлисаветграді, Одесі.

У їхньому складі були переважно студенти, вчителі гімназій і народних шкіл, гімназисти, семінаристи тощо. Молодогромадівці прагнули якнайшвидше розв’язати нагальні політичні проблеми, тому не хотіли обмежуватися культурно-освітньою діяльністю.

Поступово багато з них переходило на позиції народників, віддаючи свій молодий запал, сили і навіть життя справі повалення самодержавства, ліквідації залишків кріпосництва й завоювання політичних свобод.

Громадівський рух

Помірковані старі громадівці у 80 — 90-х роках згуртувалися довкола редакції часопису “Київська старина”, що з 1882 р. видавався у Києві. Тут та в інших містах України вони продовжували займатися культурно-освітньою діяльністю. Утім коли на початку XX ст. почали організовуватися українські національні партії, колишні громадівці стали вступати до їх лав. Активізувався студентський громадський рух.

Серпень 1898 р. У Києві виникла Загальна українська організація.

У зв’язку з активізацією студентського громадівського руху виникла потреба в його координації в межах усієї України. Тому з ініціативи В. Антоновича було скликано загальноукраїнський з’їзд студентських громад. Він об’єднав 25 громад в одну — Загальну українську організацію — та утворив виконавчий комітет, який мав координувати діяльність громадівських організацій.

1899 р. У Києві відбувся Другий всеукраїнський студентський з’їзд. На ньому також було представлено українські студентські громади Юр’єва (нинішнього Тарту в Естонії) та Петербурга.

Всеукраїнську студентську спілку І. Франко назвав Молодою Україною, вбачаючи в ній носія майбутнього України.

Загальна українська організація здійснювала таку діяльність:

• відкрила літературне товариство “Вік”;

• організувала в Києві велику друкарню;

• влаштовувала Шевченківські свята та ювілеї інших письменників;

• члени організації виступали з лекціями;

• поширювала українську публіцистичну і художню літературу;

• у січні 1873 р. було засновано Історичне товариство Нестора-літописця.

Значення громадівського руху

1. Активізувалися наукові дослідження.

2. Своїми дослідженнями довели, що українці мають глибоке історичне коріння, свої етнічні особливості, й окреслили етнічні межі українців.

3. Зростала національна самосвідомість.

4. Українська культура завойовувала нові позиції.

5. Активізувався студентський рух.

6. Діяльність громад було спрямовано на пошуки ідеалу соціальної та національної справедливості.

Висновки

• Поява Загальної української організації засвідчила, що громадівські організації, які діяли розрізнено, почали розуміти необхідність самоорганізації, координації дій.

• Учасники Загальної української організації все ще стояли на позиціях культурно-освітньої роботи, не бажаючи переходити до політичної боротьби.