Історія України опорні конспекти 9 клас

Польське повстання 1863—1864 pp. і Україна

Польське повстання 1863 — 1864рр.—національно-визвольне повстання поляків проти Росії.

Охопило Королівство Польське, Литву, частину Білорусі та Правобережної України.

Січень 1863 р. Початок польського повстання проти російського панування.

Це був виступ за:

• національну незалежність;

• ліквідацію кріпосництва;

• скасування станів з їхніми привілеями;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 p., а отже приєднання земель Правобережної України до Польщі.

Підготовкою повстання керував Центральний національний комітет, який мав тісні зв’язки з польською еміграцією в Західній Європі.

Оскільки керівники повстання ігнорували соціальні потреби українського селянства та українське національне питання, українці були байдужими до повстання, а часто й ворожими. Селяни Правобережної України в основному не підтримали повстання. У 1864 р. повстання було придушено. Багато учасників повстання вбито або заслано до Сибіру (30 тис. осіб).