Історія України опорні конспекти 9 клас

Культурно-освітнє товариство "Просвіта"

1868 р. Народовці заснували товариство “Просвіта”, яке- спершу видавало популярні книжки, а потім організовувало читальні та охопило своїм впливом широкі кола селян.

Мета товариства:

• поширювати освіту;

• утверджувати національну свідомість.

Перший голова “Просвіти” — учитель гімназії Анатолій Вахнянин.

Діяльність товариства

1. Видавали твори українських письменників.

2. Друкували шкільні підручники.

3. Готували і друкували популярні наукові альманахи.

4. Випускали щорічний “Науковий календар”.

5. Давали стипендії для студентів.

6. Вели антиалкогольну пропаганду.

У своїй діяльності “Просвіта” спиралася на читальні (на кінець століття таких читалень у краї було 816) та філії (товариство мало в Галичині 19 філій).

Товариство “Просвіта” мало всеукраїнський характер. У роботі його брали участь В. Дорошенко, І. Крип’якевич, І. Раковський, С. Рудницький та інші.

З ініціативи “Просвіти” було створено друкований орган народовців “Діло”.

Чисельність членів “ Просвіти” постійно зростала і на кінець XIX ст. налічувала майже 800 осіб. Осередки “Просвіти” існували на українських землях з кінця 60-х років XIX ст. до 1940 p., а в діаспорі вони збереглися й донині.

Висновок

“Просвіта” несла в народні маси культуру, знання й національну свідомість і була важливим чинником консолідації галицьких українців.