Історія України опорні конспекти 9 клас

Валуєвський циркуляр (1863 р.)

Щоб запобігти зростанню українського національного руху,

18 липня 1863 р. царський міністр внутрішніх справ Петро

Валуев видав циркуляр, за яким:

• суворо заборонялося друкування українською мовою книг “навчальних і взагалі Призначених для початкового читання народу”;

• заборонялося видавати українською мовою педагогічну, церковну, наукову літературу й підручники;

• саме навчання українською мовою визначалось як політична пропаганда, а ті, хто за неї брався, звинувачувалися у “сепаратистських задумах, ворожих Росії і погибельних для Малоросії”;

• у ньому йшлося, що “ніякої української мови не було, немає і не може бути”, що, мовляв, є тільки малоросійське “наріччя” російської мови;

• дозволялося писати “українським наріччям” лише художні твори.

Мета Валуєвського циркуляра

1. Не дати можливості українському національному рухові стати масовим, загальмувати його розвиток.

2. Звузити сферу впливу патріотично налаштованої української інтелігенції.

Висновок

Валуєвський циркуляр не зупинив тих діячів культури, котрі зробили метою свого життя утвердження національної

свідомості серед народу.