Історія України опорні конспекти 9 клас

Участь представників різних етносів в українському визвольному русі

Представники різних етносів брали участь в українському визвольному русі.

До нового покоління українських діячів першої половини XIX ст. належить Микола Костомаров, син російського поміщика й української кріпачки.

М. Костомаров активно включився в український визвольний рух, входив до складу Кирило-Мефодіївського товариства, є автором „Книги буття українського народу”, або “Закону божого”. В цьому документі було наполягання на необхідності досягнення єдності християнських ідеалів справедливості, свободи і рівності в поєднанні з почуттям українського патріотизму.

Громади були багатонаціональними за складом, до їх складу входили представники різних національностей, хоча переважали українці.

Вихідцем з правобережної польської шляхти був В. Антонович, який очолив групу хлопоманів, що виступали за ліквідацію царизму та кріпацтва, встановлення демократичної республіки на основі добровільного й рівноправного співробітництва росіян, українців, поляків.

Активну участь в українському визвольному русі брав і син В. Антоновича Дмитро, який у середині 90-х років XIX ст. у Київському університеті входив до радикальної частини гуртка української студентської молоді.