Історія України опорні конспекти 9 клас

Подвійна лояльність української еліти

Економічне й культурне життя українських земель було тісно пов’язане з економічним і культурним життям Російської імперії. Це призвело до створення серед української еліти так званого малоросійського типу з подвійною (російською та українською) національною ознаками, національною свідомістю. Ця частина української еліти не була зацікавлена у державному відокремленні від Росії.

З іншого боку, численні репресії з боку царизму породили серед значної частини національної інтелігенції переконання, що український визвольний рух не має серйозних політичних перспектив.

Ця частина української еліти часто виїжджала з „провінції”, якою вони вважали Україну, до Росії, де обіймала вищі державні та церковні посади, працювала у навчальних закладах.

Причини:

1. Складні політичні та соціальні умови життя в Україні у зв’язку з колонізаторською політикою царизму.

2. Намагання здійснити особисту кар’єру в центрі імперії.

Вони вважали, що в патріархальній Росії самодержавство є найвдалішою формою державного добробуту.

Б. Грінченко писав, що „єднання з братом-москалем не братання, а неволя”.

Ця частина української еліти не включалася в національно-визвольну боротьбу українського народу.

В той час національно свідома частина української еліти активно долучалася до національно-визвольної боротьби в усіх її формах, як політичних, так і культурних.

На першому етапі українського національного відродження активну роль відігравала колишня козацька еліта, яка захищала ідею автономії України, а пізніше в цю боротьбу активно включалися різночинці, інтелігенція.