Історія України опорні конспекти 9 клас

Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху

Збирання спадщини, чи академічний (науковий) етап — це перший етап українського визвольного руху, що тривав з кінця XVIII ст. до 40-х років XIX ст.

1. Наприкінці XVIII - на початку XIX ст. розгорнувся процес національно-культурного відродження, зріс інтерес до національної історії. Це виявилося в:

• активному збиранні та публікуванні історичних джерел і пам’яток історичної думки;

• виданні журналів та альманахів;

• створенні історичних товариств;

• поширенні історичних знань про минуле України для утвердження масової національної свідомості;

• написанні цілої низку праць з історії України.

2. Почалося аматорське збирання, колекціонування історичних старожитностей.

3. 1790 р. Імперська канцелярія стала вимагати від нащадків старшини юридичних документів як доказів права на дворянство. Це спонукало збирати документи про свій родовід, вести дослідницьку роботу.

4. Велику роль у національному відродженні відіграв твір „Історія русів” (українців), надрукований 1846 p., автор невідомий.

Основна ідея твору — природне, моральне й історичне право кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток. У книзі показано боротьбу українського народу за своє звільнення.

5. Поява праць з історії України стимулювала інтерес української еліти до життя народу, його звичаїв, традицій і обрядів.

6. Поширювалися історичні знання про минуле України.

7. Уся ця робота привела до появи поширеної думки, що український народ має власну історію та самобутню культуру.

8. Поступово відроджувалася мова, розширювалася сфера її вживання, насамперед серед української еліти.

9.1834 p. І. Срезневський уперше у друкованій формі публічно виступив на захист української мови, за її необмежене використання в літературі й науці у статті „Вигляд на пам’ятники украинской народной словесности”.

10. У народу почала пробуджуватися національна свідомість, усвідомлення ним своєї самобутності і бажання відстоювати свої права.