Історія України опорні конспекти 9 клас

Зміни в соціальній структурі суспільства

1. Завдяки бурхливому промисловому розвитку робітничий клас виріс у могутню соціальну силу. Зростав він не тільки за рахунок місцевого населення, а й прийшлого (здебільшого з російських губерній).

За даними всеросійського перепису 1897 р. з 1, 5 млн робітників понад п’яту частину становили вихідці з неукраїнських губерній.

2. Дуже помітне місце в економіці України посіли підприємці, які були власниками заводів, фабрик, банків, шахт, рудників.

Підприємці поповнювалися за рахунок купців, промисловців, лихварів, внаслідок збагачення дрібних товаровиробників у місті і селі, “обуржуазнення” поміщиків. Зростала кількість торгово-промислових підприємців.

3. Значний прошарок населення становило заможне купецтво, яке зростало чисельно, багатіло на розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

4. З’явилося вільне селянство.

У селі відбувався процес розшарування селянства — на сільських багатіїв (куркульство) і сільську бідноту.

5. З розвитком і зростанням міст зростала кількість міських жителів, які були неоднорідними: значну частину становила міська біднота (ремісники, дрібні торговці, вантажники, чорнороби тощо).

Заможні городяни — купці, лихварі.

6. Панівні позиції також посідали дворяни-поміщики, бо були значні пережитки феодально-кріпосницької епохи.

7. Усе більшу роль відігравала українська інтелігенція. Відповідно до перепису населення 1897 p., вона становила 4,1% населення.