Історія України опорні конспекти 9 клас

Пошук науково-історичних підвалин української окремішності

Українську окремішність характеризує:

1. Національний характер — поєднання загальнолюдських рис, конкретних історичних та соціально-економічних умов буття нації, що проявляються в ціннісному ставленні до навколишнього світу, у культурі, традиціях, звичаях, обрядах.

2. Певний сформований віками менталітет. Він передбачає певний рівень культури, почуття історичної й релігійної належності, визначає систему цінностей і норми життя українського народу.

На основі менталітету формується українська ментальність — певне світосприйняття, мислення, поведінка, спілкування та діяльність.

Українська ментальність характеризується моральністю, мудрістю, прагненням до свободи, волелюбністю.

3. Українцям характерна національна самобутність — своєрідність, неповторність, індивідуальність, яка відображається в особливостях його мови, звичаїв, культури, історії.

4. Український народ має свої національні святині й своїх національних героїв.

5. Самобутність кожної нації усвідомлюється національною самосвідомістю — усвідомленням ними спільних рис або спільного минулого, головних національних інтересів і виробленням спільних цілей (визвольної національної боротьби, створення власної державності).

6. Окремішність народу виражається в національній культурі, в усній і писемній творчості, в мистецтві, віруваннях, ремеслах.

7. Характерною ознакою українців є культ матері, жінки, дівчини.

8. Українцям характерне підприємництво, самостійність, незалежність, гостинність.

9. Козацька республіка, козацьке волелюбство мали значний вплив на демократизм українців.

Про особливості українського народу яскраво описано у творчості І. Котляревського, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, у наукових працях професорів Київського та Харківського університетів Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського.

Досліджували це питання історик Микола Костомаров, письменник і громадський діяч Пантелеймон Куліш, відомий фольклорист Опанас Маркевич, видатний етнограф Василь Білозерський і багато інших.