Історія України опорні конспекти 8 клас

Хронологічна таблиця

1556 р. — заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця Д. Вишневецьким.

1569 р. — Люблінська унія між Литвою та Польщею. Утворення Речі Посполитої.

1572 р. — утворення Українського реєстрового козацького війська.

1574 р. — видання І. Федоровим у Львові друкованої книги "Апостол”.

1576 р. — утворення Острозької академії.

1591—1593 pp. — козацько-селянське повстання під проводом Криштофора Косинського.

1594—1596 pp. — повстання козаків і селян під проводом Северина Наливайка.

1596 р. — проголошення церковної унії між православною і католицькою церквами в м. Бресті.

1615 р. — заснування Київського братства та школи.

1620 р. — відновлення православної митрополії в Україні.

1625 р. — повстання козаків та селян під проводом Тараса Федоровича (Трясила).

1632 р. — початок діяльності Києво-Могилянського колегіуму, організованого злиттям Братської та Лаврської шкіл.

1635 р. — козацьке повстання проти польської шляхти під проводом Івана Сулими. Здобуття фортеці Кодак на Дніпрі.

1637 р. — козацьке повстання під проводом Павла Бута.

1638 р. — козацьке повстання під проводом Якова Острянина (Остряниці).

1648 р. — початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

1648 p., квітень — травень — перемога козацького війська над поляками під Жовтими Водами.

1648 p., травень — розгром козацькою армією польських військ під Корсунем.

1648 p., вересень — перемога українського війська під Пилявцями. Початок визвольного походу на західноукраїнські землі.

1649 p., серпень — Зборівський мирний договір.

1651 p., червень — поразка українського війська у битві під Берестечком.

1652 p., травень — перемога козацької армії над польським військом під Батогом.

1654 p., січень — Переяславська рада.

1654 p., березень — підписання в Москві Березневих статей між царським урядом та козацькою старшиною.

1657 р. — смерть Б. Хмельницького. Обрання гетьманом Юрія Хмельницького.

1658 p., вересень — Гадяцький договір між гетьманом І. Виговським і польським урядом.

1659 р. — битва під Конотопом.

1660 р. — Слободищенський трактат — угода Ю. Хмельницького з Польшею.

1661 р. — відкриття університету у Львові.

1667 р. — Андрусівське перемир’я між Польщею і Росією.

1677, 1678 pp. — Чигиринські походи.

1685 р. — ліквідація самостійної Української православної церкви.

1686 р. — "Вічний мир" між Росією і Польщею.

1687,1689 pp. — спільні походи українських козаків і російського війська в Крим.

1700—1721 pp. — Північна війна між Росією і Швецією.

1701 р. — перетворення Києво-Могилянської колегії на академію.

1702-1704 pp. — визвольна боротьба в Правобережній Україні під проводом Семена Палія.

1708 р. — зруйнування російськими військами О. Меншикова гетьманської столиці — Батурина.

1709 p., 27 червня — Полтавська битва.

1709 р. — зруйнування царським військом Запорозької Січі.

1710 р. — Конституція Пилипа Орлика.

1720 р. — заборона російського уряду друкувати українські книжки.

1722 — 1727 pp. — перша Малоросійська колегія.

1727 р. — відкриття Харківського колегіуму.

1734 р. — повстання гайдамаків у Правобережній Україні під проводом Верлана.

1734—1750 pp. — "Правління гетьманського уряду”.

1738—1745 pp. — рух опришків під проводом Олекси Довбуша.

1750—1764 pp. — правління останнього українського гетьмана Кирила Розумовського.

1764 р. — ліквідація Гетьманщини в Україні.

1768 р. — Коліївщина — народно-визвольне повстання в Правобережній Україні під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти.

1768-1774 pp. — російсько-турецька війна.

1772 p. — перший подіті Польщі. Приєднання до Росії Східної Білорусі, а до Австрії — Галичини.

1775 р. — остаточна ліквідація Запорозької Січі.

1775—1828 pp. — Задунайська Січ.

1781 р. — ліквідація полкової системи на Гетьманщині.

1783 р. — приєднання Криму до Росії. Царський указ про закріпачення селян в Лівобережній і Слобідській Україні.

1785 р. — "Жалувана грамота" Катерини II дворянству, згідно з якою українська старшина зрівнювалася в правах з російським дворянством.

1787—1791 pp. — російсько-турецька війна.

1788 р. — царський указ про формування з колишніх запорожців Чорноморського козацького війська.

1789 р. — виникнення першого постійного театру у Харкові.

1793, 1795 pp. — другий та третій поділи Польщі. Входження Правобережної України до складу Росії.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка