Історія України опорні конспекти 8 клас

Митрополит Петро Могила

(1596-1647)

Петро Могила — видатний церковний та культурний діяч, палкий захисник православної віри, людина з великими організаторськими здібностями, високоосвічений, видатний учений свого часу, просвітник. Він залишив неабиякий слід в історії України.

Походив із славного старовинного роду, син молдовського воєводи, навчався у Львівській братській школі, згодом у Парижі, де вивчав теологію у Паризькому університеті, здобув блискучу європейську освіту.

Сім’я Могили дотримувалася православної віри.

Служив у польському війську, брав участь у Хотинській війні, згодом постригся у ченці.

У 1625 р. він став монахом, а у 1627 р. — архімандритом Києво-Печерської лаври.

Петро Могила був рішучим противником церковної унії, дбав про піднесення авторитету православної церкви та традицій православ'я.

У 1632-1647 pp. — митрополит Київський. Автор багатьох релігійних книг, серед них "Євангеліє учительне" та "Анфологіон".

Він домігся повернення православній церкві від уніатів Софійського собору в Києві, Києво-Видубицького монастиря та деяких інших церков і монастирів. Дбав про освіту, культуру, реставрував чимало храмів: Софійський собор, будівлі Києво-Печерського монастиря. Дав наказ здійснити розкопки зруйнованої монголо-татарами Десятинної церкви.

Чимало зробив Могила для розвитку мистецтва в Україні. Для розпису київських церков запрошувалися кращі художники з Європи.

Дбав, щоб освіту нести в народ, велика його роль як просвітника.

Помер у Києві 1 січня 1647 р. Похований у Києво-Печерська лаврі.

У 1996 р. у Парижі ЮНЕСКО провела конференцію, присвячену великому просвітнику, культурному і релігійному діячеві Петру Могилі на відзначення 400-річчя від дня народження і 350-річчя з дня його смерті.

12 грудня 1996 р. Петра Могилу за заслуги перед Українською православною церквою було канонізовано — визнано святим.

Утворення Києво-Могилянської академії

У 1631 р. Петро Могила заснував при Києво-Печерській лаврі школу.

1632 р. Цю школу було об'єднано з Київською братською школою і дістала вона назву Києво-Могилянська колегія. Незабаром стала вищим навчальним закладом України — Києво-Могилянською академією. Щорічно у стінах академії навчалося 2 тисячі студентів, і вона стала науковим та духовним центром слов'янського світу.

Навчальний заклад утримувався на кошти митрополита Петра Могили. Він подарував йому власне село Позняківку, надавав допомогу вчителям і учням. Викладачі та учні мали змогу постійно користуватися однією з найбагатших на той час бібліотекою Петра Могили.

Свою бібліотеку Петро Могила заповів колегії.

Протягом тривалого часу Києво-Могилянська академія залишалася центром української культури.

За рівнем викладання і змістом навчальних програм цей навчальний заклад відповідав вимогам європейської вищої освіти. Серед вихованців академії —

Григорій Сковорода,

Я. Ковельський,

гетьман України І. Самойлович.

1992 р. Цей навчальний заклад було відроджено і він є могутнім науковим осередком та одним з найкращих навчальних закладів України.

Церковні реформи Петра Могили

1. 1640 р. Церковний собор у Києві затвердив перший православний катехізис.

Катехізис (повчання) — це стислий виклад християнського віровчення у формі запитань і відповідей.

2. 1646 р. Було надруковано виправлений "Требник" із правилами всіх церковних обрядів. Тривалий час слугував духовенству всієї Росії. У "Требнику" було викладено не лише молитви й обряди, до нього було подано пояснення й настанови, як у тому чи іншому випадку слід себе поводити та чинити.

3. Було запроваджено посади митрополичих намісників.

4. Без узгодження з митрополитом ніхто не мав права посісти єпископську кафедру.

5. Встановив постійний контроль над церковним життям у єпархіях.

6. Петро Могила створив церковний суд — консисторії.

7. Зміцнив матеріальну базу митрополії.

8. Упорядкував організацію монастирів, було прийнято новий монастирський статут.

9. Під його управлінням було зосереджено великі земельні володіння.

10. Обмежив права магнатів втручатися у церковні справи на території своїх володінь.

11. Засновував школи, в яких вивчали основи релігії.

12. Дбав про високий рівень освіти. У школах вивчали мови (латинську, грецьку, польську).

13. Петро Могила все робив щодо створення умов для виховання освіченого духовенства, проповідників, письменників-полемістів.

Підсумки

1. Петро Могила провів церковні реформи для зміцнення влади митрополита, налагодження дисципліни і виховання моральності духовенства.

2. Вони сприяли розвиткові церковної науки та освіти.

Висновки

1. Петро Могила своєю діяльністю зміцнив і поширив роль православної церкви в Україні, сприяв формуванню національної свідомості, активізації боротьби проти наступу католицизму й уніатства.

2. Українська православна церква протягом 65 років (від 1620 р. до 1685 р.) вела самостійне духовне життя.

3. Вона рішуче виступила проти унії з католицькою церквою не допускала над собою зверхності.

4. Реформи церкви переносили на український ґрунт захід» європейські зразки духовного життя.

5. Церква духовно підтримувала боротьбу українського народу за незалежність і власну державність.

6. Церковна реформа сприяла відродженню православної церкви та перетворенню Києва на релігійний і культурно політичний центр українського народу.