Історія України опорні конспекти 7 клас

Культура Галицько-Волинської держави

Особливості розвитку культури

1. Культура Галицько-Волинської держави у першій половині XIV ст. переживала піднесення. Цьому сприяли:

• розвиток економіки;

• розбудова міст.

2. Культура Галицько-Волинського князівства XII—XIII ст. була складовою частиною культури давньоруської. Одночасно вона — самобутня й оригінальна.

3. Величезну роль у культурному житті Галицько-Волинської держави відігравала церква.

4. Основною рисою культури Галицько-Волинської держави були її тісні зв’язки з іншими землями Київської Русі.

5. Для культури Галицько-Волинської доби характерне поєднання слов’янської спадщини і нових рис, поява яких була зумовлена зв’язками з Візантією і Центральною Європою, з країнами Сходу.