Історія України опорні конспекти 7 клас

Внутрішня політика князя

1. Вів боротьбу з непокірними боярами й остаточно ліквідував боярську опозицію, стративши багатьох бояр, які становили могутню силу і не хотіли коритися князівській владі (у найнебезпечніших бояр було відібрано їхні маєтки).

2. У боротьбі проти великих бояр спирався на міщан, селян, дрібних і середніх бояр, духовенство.

3. Встановив сильну князівську владу, укріплював її авторитет.

4. Створив центральний апарат управління з вірних собі людей, постійно вдосконалював його, спираючись на досвід інших країн.

5. Столицею свого князівства Данило Романович обрав Холм, де побудував оборонні споруди, церкви.

6. Збудував чимало міст, у тому числі Львів (1256 p.).

7. Провів глибокі реформи в усіх галузях життя.

8. Було створено необхідні умови для розвитку сільського господарства, ремесел, промислів, торгівлі. Запрошував ремісників і купців з інших країн, сприяв розвиткові внутрішньої та зовнішньої торгівлі, соляних промислів.

9. Зміцнив західні кордони князівства.

10. Об’єднав під своєю владою всі українські князівства, крім Чернігівського і Сіверського.

11. Для боротьби з монголо-татарами Данило уклав союз із володимиро-суздальським князем Андрієм Ярославовичем.

12. Для утвердження позицій православ’я у 1246 році призначив митрополитом свого сподвижника - друкаря Кирила, чим значно зміцнив становище церкви.

13. Проводив реорганізацію війська. Вперше важкоозброєну кінноту було одягнуто у європейські рицарські обладунки, ввів легкоозброєну кінноту — стрільців. Ударною силою його війська стала важка озброєна кінна дружина, а також селянське міщанське ополчення.