Історія України опорні конспекти 7 клас

Утворення Золотої Орди

1242 р. Хан Батий припинив похід у Західну Європу і через Боснію, Сербію, Болгарію і Русь повернувся у Поволжя. Осівши на Волзі, Батий заснував свою державу - Золоту Орду зі столицею в місті Сарай.

До Золотої Орди потрапили народи Русі, Хорезму, Північного Кавказу, Поволжя, Західного Сибіру, Криму.

Залежність від Золотої Орди існувала у таких формах:

1. Призначення ханами руських князів на князівські столи, жалування їм ярликів (грамот) на княжіння.

2. Сплата податків.

3. Допомога у війнах.

4. Періодичні наскоки монголо-татар на руські землі, грабунки і руйнування.

Населення обкладали 14 видами ординської данини і повинностями:

• безпосередньо для хана, що становила 1300 кг срібла щорічно,

• торгові збори,

• візничі повинності,

• “корм” баскакам тощо.

За несплату податків жорстоко карали. Щоб ніхто не уникнув данини, кілька разів проводили перепис населення.

Право на князювання (ярлик) надавав сам хан після того, як претендент прибував до Сараю (столиці держави), де давав клятву вірності ханові. На загарбаних територіях встановлювався режим жорстокого терору. Періодично влаштовувалися спустошливі походи на українські території, грабуючи й руйнуючи їх.

Слово орда має кілька значень:

• ставка хана, ханський намет;

• монгольська держава - Золота Орда;

• монгольське військо;

• нині цим словом називають дикий, свавільний, некерований натовп.

Наслідки панування Золотої Орди

1. Монгольське володарювання на українських землях нанесло удар і значно загальмувало розвиток господарства.

2. Багато людей загинуло чи потрапило в полон, міста і села було спалено і пограбовано.

Із 74 міст колишньої Київської Русі було розорено 49.

14 із них уже більше не піднялися з руїн,

15 — 3 часом перетворилися на села.

У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а до рівня кам’яного будівництва, що існувало до монгольського завоювання, дійшли лише через 100 років.

3. Занепад міст, захоплення в полон ремісників призвело до погіршення економічного становища, згортання торгівлі, зникненні цілих галузей ремісництва.

4. Українські князівства втратили незалежність, були змушені платити данину.

5. Усі князі були змушені визнати себе залежними від Золотої Орди.

6. Монголи загальмували, навіть на деякий час зупинили, консолідацію українських земель у політичному аспекті, що негативи позначилося на подальшому процесі державотворення.

7. Іго загальмувало розвиток Русі, спричинило відставання її від Європи.

8. На землях України золотоординське іго стало важким випробовуванням для українського народу і тривало понад 120 років.

Баскаки — керівники військових загонів, що наглядали за діяльністю руських князів і збирали данину в руських землях.

Іго — ярмо, поневолення, важкий гніт, встановлений завойовниками.

Ярлик — монгольський документ, грамота на право князювати в руських землях.