Історія України опорні конспекти 7 клас

Київська Русь в історії Європи

1. Київська Русь була могутньою, найрозвиненішою державою середньовічної Європи, яка відіграла велику роль як в історії східнослов’янських народів, так і в світовій історії і проіснувала протягом п’ятьох століть.

2. Територіальні межі Київської Русі сягали від Балтики і Льодовитого океану до Чорного (“ Руського”) моря і від Волги до Карпат Розміщуючись у центрі торгових шляхів, була з’єднувальною ланкою між Арабським Сходом і Західною Європою.

3. Київська держава стала першою державою східних слов’ян, заклала традиції державотворення в Україні, на її досвід спиралася наступні державні діячі в Україні.

4. "Київська Русь є першою формою української державності" (М. Грушевський).

Вона є формою соціально-економічного та державного розвитку українського народу протягом тисячоліття.

5. Утворення великої і сильної давньоруської держави сприяло суспільно-економічному, політичному і культурному розвиткові східних слов’ян, значно посилювало їх у боротьбі з зовнішніми ворогами.

6. Економічна та військова могутність, активні виступи на міжнародній арені поставили її в число провідних країн середньовічного світу.

7. Державне життя дало могутній поштовх розвитку української народності й культури.

8. Внесок Київської Русі до середньовічного політичного, економічного, суспільного й культурного життя був надзвичайно вагомим.

9. Вона відіграла важливу роль у міжнародних відносинах у Європі, мала великий авторитет і вплив на міжнародній арені й активно впливала на розвиток світової історії.

10. Успішно відбиваючи напади степових кочівників, Русь відігравала роль щита, який прикривав західноєвропейську цивілізацію зі сходу.

11. Київську Русь країни Європи поважали за її військову могутність, за її впевнений розвиток, за високий патріотизм народу, який успішно захищав свою землю.

Київська Русь була “об’єднаніша, щасливіша, могутніша, значніша і культурніша, ніж Франція”, — писав французький єпископ Готьє де Савейр, який приїздив до Києва просити руки дочки князя Ярослава Мудрого Анни дія французького короля Генріха І.

13. Було створено багату духовну й матеріальну культуру, закладено основи її майбутньої військової могутності.

14. Культурні досягнення Київської Русі збагатили світову культуру і вписати в її історію блискучі сторінки. Сьогодні вони захоплюють нас — нащадків і спадкоємців цієї епохи.

15. Культуру і традиції Київської держави успадкував український народ, передавав їх із покоління в покоління, що слугувало їм підтримкою в тяжкі часи.

16. Традиції Київської Русі дійшли до наших днів, здобувши нове життя в матеріальній і духовній культурі українців.

17. Ми пам'ятаємо свою славну історію княжої доби:

“Ви нам, лицарі завзяті,

Славний заповіт лишили;

Щоб ми того, що нам рідне,

До загину боронили!”