Історія України опорні конспекти 7 клас

Культура Київської Русі

Культура (з латинської — виховання, освіта, розвиток) — історично визначений розвиток суспільства, матеріальні і духов цінності, створені працею людей.

Матеріальна культура — це знаряддя праці, житло, предмети побуту, одяг та трудовий досвід людей.

Духовна культура — це освіта, наука, мистецтво, сукупність вірувань, норм моралі, звичаїв і обрядів.

Історичні умови розвитку культури

1. Культурні надбання попередніх епох (трипільської, зарубинецької, черняхівської культур тощо) та й тих народів, що проживали на території України, не зникли безслідно, а залишили помітний слід для наступних поколінь, значно вплинули на розвиток культури Київської Русі.

2. Об’єднання східнослов’янських племен в єдину державу - Київську Русь.

3. Пожвавились контакти Київської Русі з Візантією, багатьма країнами Європи та Сходу, що значно вплинуло на взаємозбагачення культур.

4. Прийняття християнства.

5. Успіхи слов’ян у господарському розвитку: розвитку землеробства, ремесел, торгівлі, зростанні і розбудові міст та ін.

6. Постійні війни з кочівниками (печенігами, половцями).

Особливості розвитку культури

1. Культура Київської Русі — це результат тривалого процесу розвитку східнослов’янського суспільства.

2. Значний вплив християнської релігії.

3. Значний зовнішній вплив світової цивілізації.

4. Характерна поява нових культурних явищ.