Історія України опорні конспекти 7 клас

Писемні відомості про слов’ян

І—II ст. н.е. Перші згадки давньослов’янських племен у творах античних вчених:

• Плінія Старшого (23—79 pp. н.е.) — римського історика і географа, який у своїй праці “Природнича історія” розповідає про венедів, вирізняючи їх серед германців і сарматів;

• Корнелія Таціта (55-120 pp. н.е.) — римського історика, який у своїй праці “Германія” називає венедів з-поміж сусідів германців;

• Клавдія Птоломея (100-178 pp.) — грецького астронома і географа, який у своїй праці “Географія” теж згадує про слов’ян — венедів.

За їхніми відомостями, венеди (венети) займали значну територію Східної і Центральної Європи між Дніпром і Віслою, від степів північного Причорномор’я до узбережжя Балтійського моря.

VI ст. Вперше з’явилася назва “слов’яни”.

VІ-VІI ст. Про слов’ян подають відомості візантійські історики:

• Прокопій Кесарійський — візантійський історик (друга пол. VI ст.) — у своїй праці “ Війна з готами” описує племена слов’ян, їхній побут, господарство, життя та суспільний лад;

• Маврикій Стратег — імператор Візантії (VI ст. н.е.) - у книзі “Тактика і стратегія”, або “Стратегіон”, теж згадує про слов’ян, дає опис їх побуту, господарства, військової справи;

• Йордан (VI ст.) — візантійський хроніст — повідомляє про групи слов’ян (склавінів і антів) у книзі “Гетика” (551 p.).

X ст. Відомості про слов’ян дають арабські та західноєвропейські джерела:

• Ібн-Даст (X ст.) — арабський письменник, який свідчив, що слов’яни займалися хліборобством, скотарством, що ці племена суворі й войовничі. Описує про такий звичай слов’ян: коли народжується син, тоді батько перед народженим кладе меч і промовляє: “Не залишаю тобі у спадщину ніякого майна, матимеш лише те, що здобудеш своїм мечем”;

• Аль-Масурді (20—50-ті роки X ст.) — арабський письменник, який описував про різні слов’янські племена;

• Ібн-Ясуб (60-ті роки X ст.) — арабський письменник, який вказував, що слов’яни - люди сміливі, трудолюбиві, багаті.