Історія України опорні конспекти 7 клас

Основні верстви населення

1. Протягом XI - першої половини XII ст. на Русі поступово складався клас феодалів-землевласників:

• князі;

• великі бояри;

• церковна верхівка;

• духовенство;

• бояри;

• дружинники.

Земля перебувала у спільній власності феодалів на чолі з князем. Він і утримував бояр та дружину.

Тільки з другої половини XI - у XII ст. почало запроваджуватися велике індивідуальне землеволодіння.

На утримання вищого православного духовенства і монастирів великі князі київські надавали грошові пожертвування, орні землі, ліси, сіножаті тощо.

Селяни і міщани на утримання місцевих церков платили десятину (десяту частину від своїх прибутків).

Бояри — землевласники на Русі.

Феодалізм — суспільний лад, у якому вся земля й влада належали феодалам-землевласникам, які експлуатували залежних від них селян.

2. Населення міст поділялося на:

• міську знать - великих купців;

• міську бідноту:

- міські крамарі,

- ремісники,

- чернь — ті, хто нічого не мали й наймалися на “чорну роботу”.

3. Селяни-смерди — вільне населення, які разом з сім’єю господарювали на своїй ділянці землі, наданій йому князем за виконання певних служб і сплату данини. Смерди відбували військову повинність з власною зброєю та кіньми.

До середини XI ст. більша частина смердів була ще юридично вільною і сплачувала данину князям.

З другої половини XI — початку XII ст. значну частину смердів перетворено на залежних селян — челядь феодального маєтку.

Значну групу населення становили закупи та рядовичі, які попали в залежність до феодалів.

Становище холопів (рабів) зазнало певних змін. Князі та бояри перетворювали їх на залежних селян, які повинні були обробляти поля свого хазяїна.

Основна відмінність виникнення класу феодалів і феодально залежного населення в країнах Західної Європи і Київської Русі

1. Якою у багатьох країнах Заходу початком великому землеволодінню було покладено поділ завойованих земель між верхами завойовників, то в Київській Русі — поступове позбавлення земель селян-общинників князями, дружиною.

2. Отже, великі князівські і боярські землеволодіння в Київській Русі з’явилися за рахунок земель селян-общинників.