Історія України опорні конспекти 7 клас

“Руська правда”

“Руська правда” — судебник Ярослава Мудрого, що започаткував розвиток ранньофеодального писаного права, який закріплював юридичні норми цього часу. Цей документ дійшов до нашого часу у 106 списках.

“Руську правду” продовжували писати і за наступників Ярослава. Вона складається з трьох частин:

1. Правда Ярослава (1015-1016 pp., коли Ярослав ще княжив у Новгороді).

2. Правда Ярославичів. Затверджена синами Ярослава - Ізяславом, Святославом і Всеволодом (1072 p.).

3. Статут Володимира Мономаха (1113 р.).

“Правда Ярослава” складалася з 18 статей:

• обмежено право помсти;

• встановлювалися грошові покарання за вбивство або скалічення;

• грошові покарання залежали від соціального стану потерпілого;

• охороняла приватну власність та її власника;

• закріпила нерівноправність осіб різних соціальних верств;

• найбільшими правами користувався князь, якому йшла частина штрафів, що накладали на злочинців.

Згодом “Руську правду” було доповнено новими статтями та положеннями синами Ярослава, тому згодом названо “Правдою Ярославичів”:

• закріплювалася приватна власність на землю, угіддя, рухоме майно (коні, знаряддя виробництва);

• закріпила нерівноправність осіб різних соціальних верств;

• грошові покарання залежали від соціального стану потерпілих

Так, за вбивство огнищанина (управителя) убивця платив 80 гривень, а за вбивство смерда чи холопа — тільки 5 гривень;

• найсуворішим покаранням за злочини була конфіскація майна злочинця і вигнання його з общини;

• князь користувався найбільшими правами;

• частина штрафів, які накладалися на злочинців, йшла на користь князя;

• великі покарання призначалися за образу честі;

• кровна помста за Ярослава Мудрого допускалася, але за його синів її було заборонено, натомість вводили грошову компенсацію;

• багато статей було про купців, позички грошей, про різні угоди, відсотки, це свідчило, що в Київській Русі розвивалася торгівля.

Зафіксовано такі види угод:

міна, купівля-продаж, позика, поклажа, особистий найм.

Судів за Ярослава Мудрого не було, а тому їхні функції виконували представники влади, церковні органи, самі феодали.

Значення

1. “Руська правда” є важливим джерелом для вивчення політичного, економічного життя Київської Русі, державного устрою, побуту та звичаїв.

2. Закріпила основні юридичні норми ранньофеодальної епохи, на цілі століття стала взірцем, основою для всяких розпоряджень.

3. Норми “Руської правди” застосовували і після розпаду Київської Русі:

• у Галичині - до 30-х років XV ст.;

• на землях Великого Литовського князівства — до 40-60-х років XV ст.;

• на території Московської держави — до затвердження Судебника 1497 р.

Закон — встановлення найвищим органом державної влади загальнообов’язкових правил, що мають найвищу юридичну силу.

Правові норми — загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлюються й охороняються державою.