Історія України опорні конспекти 7 клас

Запровадження християнства як державної релігії

(988 р.)

Причини прийняття християнства

1. Язичество не могло слугувати об'єднавчій політиці київського князя, тому потрібна була нова єдина релігія.

2. Збереження язичеської релігії перешкоджало державній культурній, національній консолідації племен, які мешкали у централізованій державі Володимира.

3. Розвиток феодальних відносин, зростання нерівності вимагали нової релігії, яка б освячувала князівську владу, підносила авторитет князя, вчила терпіння та покори.

4. Потреби часу вимагали знайти в християнстві ідеологічну опору, якої держава раніше не мала.

5. Вплив країн Європи.

Спочатку Володимир зробив спробу створити в Києві єдиний язичеський пантеон, об’єднавши в ньому верховні божества окремих племен на чолі з Перуном. Однак язичество з його багатобожжям і відсутністю єдиного верховного божества не могло служити об’єднавчій політиці київського князя.

Володимир довго роздумував, яку віру прийняти, і тому запросив до свого палацу представників різних релігій. Вислухав усіх і вирішив направити своїх посланців до різних країн, щоб вони вибрали найкращу релігію. Дуже вразила князя Володимира розповідь про храм Святої Софії в Константинополі. Було вирішено прийняти візантійський обряд.

Причини прийняття візантійського обряду

1. Такий вибір уже було здійснено раніше - Аскольдом і княгинею Ольгою.

2. Саме богослужіння, прекрасні храми викликали велике захоплення, мали величезний вплив на почуття і душі людей.

3. У візантійському обряді світська влада домінувала над релігійною.

4. Мова богослужіння — церковнослов’янська.

Для піднесення авторитету Київської держави Володимир побажав одружитися з сестрою візантійського імператора Василя ІІ — Анною. Візантійський імператор погодився на шлюб своєї сестри з Володимиром, але за умови прийняття Володимиром християнства.

Охрестившись сам у Херсонесі, Володимир зробив християнство державною релігією, що мало велике позитивне значення.

988 р. Володимир запросив в Україну грецького митрополита і священиків, і вони почали хрестити народ спочатку у Києві, а по тім по всій державі.

Людей хрестили у водах Дніпра і Почайни. Усіх язичеських ідолів Володимир наказав потопити. Процес прийняття християнства був тривалим, часто примусовим.

Охрещення Володимира та його одруження на сестрі візантійського імператора ввело київських князів до християнської сім’ї європейських правителів.

Князь призначив 1/10 (десятину) своїх доходів на утримання церкви.

1853 р. Над місцем масового хрещення киян було встановлено пам’ятник Володимиру (скульптор Демут-Малиновський), на одній з частин якого розміщено барельєф із зображенням сцени введення християнства на Русі. Висота пам’ятника 20,4 м.

Портрет Володимира розміщено на банкноті української гривні 1996 р.

Значення прийняття християнства на Русі

1. Християнство стало основою для створення могутньої централізованої Київської держави.

2. Сприяло політичному і культурному об’єднанню східно слов'янських племен, а значить і формуванню українського етносу.

3. Релігія зміцнювала панування князів і бояр та посилювала розвиток феодальних відносин у Давньоруській державі.

4. Зріс авторитет самого князя, який перестав бути варварським вождем.

5. Введення нової віри зміцнило міжнародний авторитет Київської Русі, відкрило дорогу київським князям для міжнародних зв'язків з дворами Європи.

6. Християнство вивело Київську Русь у передові європейські країни.

7. Сприяло розширенню економічних і культурних зв’язків з багатьма народами.

8. Допомогло налагодженню тісніших міжнародних зв’язків Русі з християнським світом, зокрема встановленню дипломатичних відносин з європейськими монархіями.

9. Русь долучилася до європейської цивілізації.

10. Стимулювало розвиток писемності, літератури, архітектури та мистецтва.

11. У Київській Русі поширилася грамота, виготовлення пергаменту, паперу, переписування й оздоблення книг, церковний хоровий спів.

12. Монастирі стають центрами ученості і літописання, створюються перші бібліотеки.

13. Християнство сприяло піднесенню духовності народу, виявило інтерес до внутрішнього світу людини, її душі, пошуку Бога через “страждання” і “співчуття”.

Пантеон — сукупність усіх богів будь-якої релігії.

Етнос — стійка спільнота людей, яка історично склалася на певній території, має сталі особливості культури, мови, традицій і звичаїв, психіки й усвідомлює свою єдність і відмінність від інших таких утворень.