Історія України опорні конспекти 7 клас

Територіальне зростання Київської Русі

1. 981-993 pp. Походи князя Володимира на ятвягів, в’ятичів, білих хорватів, унаслідок яких усі східнослов’янські племена були об’єднані навколо Києва.

2. У кожному князівстві посадив або своїх синів, або намісників і в такий спосіб покінчив з автономією давньоруських земель.

3. Власного дядька Добриню послав правити від свого імені до Новгорода Великого, підкресливши цим своє намагання міцніше з’єднати Північ з Півднем держави.

4. За часів Володимира значно посилилися позиції східнослов’янської держави в районах Північного Причорномор’я, Криму та Приазов’я.

5. За Володимира завершився процес складання державної території, визначилися її кордони. На Сході Київська Русь сягала межиріччя Оки й Волги, на заході - Дністра, Карпат, Західного Бучу, Німану, Західної Двіни, на півночі — Чудського, Ладозького й Онезького озер, на півдні — Дністра, Дону, Росі, Сули й Південного Бугу.

6. Територія держави до 1000 року сягала близько 800 тис. км2 і стала найбільшою у Європі, її населення становило 5 млн осіб.

7. Це була велика багатонаціональна держава, в якій, крім слов’ян, проживало ще понад 20 різних народів.

8. За Володимира зникають племінні назви (поляни, сіверяни та інші) і з’являються територіальні - кияни, чернігівці тощо.