Історія України опорні конспекти 7 клас

Життя людей у селі

Сільське господарство в цей час посідало провідне місце в економіці. Значних успіхів було досягнуто у вирощуванні жита, пшениці, ячменю, вівса, проса, коноплі, льону тощо.

Важливою галуззю сільського господарства було тваринництво, розвивалося конярство.

Становище окремих груп селян було неоднаковим. Значна частина їх на той час ще запишалися особисто вільними; вони називалися смердами. Головний обов’язок смердів — віддавати князеві данину різними продуктами. Князівські дружини їздили по селах і збирали данину.

З’являються великі князівські і боярські землеволодіння за рахунок земель общинників.

Князі й бояри мали великі земельні володіння — вотчини, які передавали в спадщину від батька до сина. Вони сформувалися наприкінці XI ст. У центрі вотчини був панський двір. Тут розміщувалися житловий будинок феодала, приміщення для слуг, господарські будівлі: комори для зберігання зерна, хлів і кошара для корів та овець, стайня для коней.

У кожній вотчині було багато слуг, які управляли господарством феодала, обслуговували сім’ю пана.

Поблизу панського двору стояли убогі халупи залежних людей — закупів, рядовичів, холопів. Серед них були і ремісники, які обслуговували свого пана та селян, що жили довкола.

Селянські хати були вкриті соломою. Маленькі віконця пропускали в хату мало світла, зимою їх закривали дошками. У морози paзом з людьми у хаті була дрібна худоба, домашня птиця. Обігрівали селянську хату по-чорному: піч не мала димаря, дим виходив через двері й отвір у даху.

Сім’ї кількох невеликих сіл чи одного великого об’єднувалися у селянську общину — верв.

Селянська община володіла лісами, пасовищами й водоймами а орні землі перебували в індивідуальному володінні її членів.

Висновок

Як і в Західній Європі у Київській Русі встановився феодальний лад, за якого вся земля і влада зосереджувалася у землевласників - феодалів, що пригноблювали залежних від них селян.