Історія України опорні конспекти 7 клас

Походи проти Візантії

Причини походів

1. Походи на Візантію мали за мету розширення сфери впливу, захист кордонів і економічні інтереси Київської Русі, якій був необхідний вихід до Чорного моря.

2. Руські князі були зацікавлені вести торгівлю з впливовою державою — Візантійською імперією.

3. Візантія вабила київських князів як багата імперія, яку, в разі перемоги, можна було обкласти даниною.

4. Інтенсивні контакти з Візантією (війни чи торгівля) сприяли проростанню паростків цивілізації у східнослов’янському суспільстві.

5. Константинополь став головним центром збуту данини, яку київські князі збирали з підкорених племен.

6. Константинополь як загальновизнаний релігійний і культурний центр Сходу приваблював князів Київської Русі.

7. Київські князі намагалися закріпити свій контроль на Чорноморському узбережжі та в гирлі Дунаю.

8. Боротьба з сильною державою на той час - Візантією — сприяла зростанню міжнародного авторитету Київської Русі.

9. У боротьбі з сильнішим супротивником, яким була Візантія, київські князі намагалися самоутвердити слов’янську державність на міжнародній арені.

Висновки

1. За князювання перших князів - Аскольда, Олега, Ігоря — відбулося становлення Київської Русі, об’єднання східнослов’янських племен в єдину державу, яка зміцнювалася, вдосконалювалося її управління.

2. Розширилася територія Київської Русі, посилились її військова могутність та авторитет.

3. Київська Русь добилася міжнародного визнання, розвинула торговельні відносини з Візантією та іншими країнами, стала знаною в Європі.

4. Київська Русь стала однією з найбільших держав Європи, яка проводила активну зовнішню політику.

5. Піднесення Київської Русі позначилося на всіх сферах суспільного життя: розвитку економіки, політичного життя, культури.

6. Утворення у IX ст. Київської держави мало велике історичне значення: східнослов’янські племена об’єдналися в єдину державу яка впродовж 400 років свого існування була однією з найбільших і наймогутніших держав у Європі.

7. Було закладено традиції державотворення на території України, що дало могутній поштовх розвиткові української народності та її самобутньої культури.