Історія України опорні конспекти 7 клас

Князювання Аскольда

(за літописом княжив між 862 — 882 роками. Вбитий князем Олегом)

1. З ім'ям Аскольда пов'язано піднесення Київської держави (економічне, політичне, культурне).

2. За часів Аскольда Русь вийшла на широку арену міжнародної політики і стала гідним суперником Візантії.

3. Започаткував політику збирання земель союзів східнослов’янських племен навколо Києва .

4. За Аскольда Русь охоплювала найближчі до Києва території племінних союзів —полян, древлян, дреговичів та південно- західних сіверян.

5. Звільнив полян від сплати данини хозарам.

6. Проводив виважену й активну зовнішню політику.

7. Зміцнив Київську Русь, поставивши її нарівні з Візантією і Хозарією.

8. Київська держава міцно утвердилася на узбережжі Понту (Чорного моря).

9. Здійснював вдалі походи на володіння Візантії у 860, 863, 865, 874 роках, з якою було укладено вигідні договори.

10. 860 р. Аскольд здійснив вдалий похід на Візантію. Княже військо ( 6-8 тис. воїнів) і флот у складі 200 кораблів обложили Константинополь з суходолу та моря. Імператора в столиці не було, бо перебував з військом у поході проти арабів, а візантійський флот був посланий для боротьби з піратами в Середземному морі. Коли візантійський імператор дізнався, що русичі почали облогу Константинополя і захопили передмістя столиці, то повернувся з походу й уклав з Аскольдом мирний договір, що мав характер капітуляції:

• Візантія сплачувала київському князеві щорічну данину:

• київський князь зобов’язувався надавати Візантії військову допомогу.

11. 865 р. Укріпив кордони на південному березі Каспійського моря.

12. Для посилення свого авторитету й авторитету своєї влади Аскольд прийняв титул кагана, щоб прирівняти Київську Русь до могутньої держави того часу - Хозарського каганату.

Літопис свідчить, що після завершення вдалого походу 860 року Аскольд послав до Константинополя послів з проханням направити на Русь місіонерів для святого хрещення населення держави. Через деякий час до Києва з Константинополя прибув єпископ. Аскольд прийняв християнство і здійснив перше хрещення Русі, яке торкнулося лише верхівки суспільства. Охрестити населення всієї Київської держави і встановити християнство як офіційну релігію не вдалося.

Нова релігія зустріла опір з боку широких мас, які були язичниками, язичницьких волхвів (жерців) і значної частини панівної верхівки. Результатом стало насильницьке усунення Аскольда з київського престолу за Підтримки новгородського князя Олега.

Висновки

1. Наприкінці VIII - у середині IX ст. утворюються державні об’єднання у східних слов’ян.

2. Значного розвитку і міжнародного визнання досягло Київське князівство.

3. З ім’ям Аскольда пов’язане піднесення Київської держави, що позначилося на всіх сферах суспільного життя.