Історія України опорні конспекти 7 клас

Князь Кий

(кінець V - перша третина VI ст.)

Учені вважають, що Кий був реальною історичною та видатною особою того часу, засновником правлячої династії — Києвичів - держави східних слов’ян — “Руської землі” з центром у Києві.

Його діяльність:

• князював у племені полян;

• вів боротьбу з кочовими племенами;

• ходив у далекі походи на Дунай і Волгу;

• закінчив спорудження міста на Дніпрі;

• утвердив Київ як політичний центр східнослов’янської держави;

• підтримував зв’язки з візантійським імператором;

• відвідав Царград (Константинополь) у 528 р. на запрошення імператора Юстиніана;

• візантійським імператором був прийнятий з великими почестями;

• уклав торгову угоду з Візантією;

• зі своєю дружиною здобув чимало перемог над волзькими та камськими болгарами;

• намагаючись закріпити свою владу на Дунаї, збудував фортецю Києвець, але не зумів там укріпитися.

Значення його діяльності

1. Зміцніла князівська влада.

2. Київ було перетворено на культурний і політичний центр.

3. У східних слов’ян утворилася держава.

Висновки

1. Племінні союзи східних слов’ян поступово переростали на утворення вищого рівня —племінні княжіння.

2. Їх єднали спільність господарювання, мови, культури, територіальна близькість, подібність побуту і звичаїв, що підготувало фунт для утворення великої ранньофеодальної слов’янської держави.

3. Вищий рівень розвитку матеріальної і духовної культури, розвиток феодальних відносин у східних слов’ян у період раннього середньовіччя зумовили переростання їхніх племінних союзів на державні об’єднання — князівства, які стали початком утворення Київської Русі.

4. Наприкінці VIII — у середині IX ст. складаються державні об’єднання у східних слов’ян.

5. Виникнення держави — закономірний результат внутрішнього розвитку суспільства, досягнення ним такого рівня суспільно-економічного розвитку, коли державність стає історично необхідною.

6. Окремі елементи ж державності формувалися під впливом уже існуючих держав — насамперед таких давніх і розвинених, як Візантія.