Історія України опорні конспекти 7 клас

Становище православної  церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства

Структура Київської митрополії

Київська митрополія ( на чолі з митрополитом) поділялася на:

1. єпархії (церковні адміністративні округи)

2. єпископи (на чолі єпархій)

Після зруйнування Києва монгольськими ордами Київська митрополія переїхала спочатку до Володимира-на-Клязьмі (1299 p.), а потім — до Москви (1325 p.). Звання митрополита залишалося “Київський і всієї Русі”.

1303 р. Було засновано Галицьку митрополію, яка почала протидіяти експансії Польщі на українські землі.

Експансія — політика посилення економічного, політичного, культурного впливу однієї держави на іншу.

1347 р. Польський король Казимир домігся від візантійського патріарха скасування Галицької митрополії. Це спричинило обурення православного духовенства та народних мас.

1370 р. Галицьку митрополію було відновлено.

Митрополія - церковно-територіальна одиниця, яку очолював митрополит.

Відтоді на колишніх землях Київської Русі діяли одночасно три православних митрополити:

• Київський і всієї Русі з центром у Москві;

• Литовський, якому підпорядковувалися землі Литви, України і Білорусі, що входили до складу Великого князівства Литовського, з центром у Вільно;

• Галицький з центром у Галичі.

1401 р. Було скасовано Галицьку митрополію, Галицько-Львівське єпископство.

Великі князі і польські королі самі призначали православних намісників. Православна церква у Великому князівстві Литовському тривалий час мала провідне становище й намагалася протистояти католицизму.

1448 р. У Москві на соборі було обрано митрополитом Іову без погодження з константинопольським патріархом.

З цього часу бере початок незалежна Московська церква. Литовські правителі хотіли мати свою митрополію, а не підпорядковуватися Москві.

1458 р. Було відновлено митрополію у Києві.

1467 р. Константинопольський патріарх висвятив на митрополита Григорія Болгарина. Йому підкорялися всі православні литовські єпархії.

XV-XVI ст. Наступ католицизму на українські землі.

Після загарбання Польщею Галичини і Західної Волині уряд різними методами насаджував католицизм:

• у Львові було створено католицьке архієпископство;

• у Львові, Холмі, Перемишлі були католицькі єпископські кафедри;

• православне духовенство змушене платити податки;

• закривалися православні храми;

• було обмежено церковне православне будівництво тощо;

• православних змушували відзначати основні католицькі свята. Отож із наступом католицизму на українські землі боротьба православних за свою віру, звичаї і традиції посилювалася.

Висновки

1. Культура українського народу витримала всі випробовування і розвивалася далі. З’явилися нові надбання в галузі розвитку освіти, архітектурі, мистецтві, які набували національних рис.

2. Розвиток української культури XIV - XV ст. став однією з важливих передумов формування національної самосвідомості українців, його боротьби за свою віру, свободу і незалежність.

3. Зміцнювалися взаємозв’язки культур слов’янських народів та країн Західної Європи.