Історія України опорні конспекти 7 клас

Малярство та книжкова мініатюра

1. Характерною особливістю малярства XIV - початку XVI ст. став розпис іконостасів.

2. Постаті святих набували рис індивідуальності, передавалася динаміка руху. З’явилися нові жанри - портрет, історичний живопис. Зріс інтерес до пейзажу.

3. Майстри українського монументального фрескового мистецтва були знаними далеко за межами України. Зокрема, у Польщі наші вмільці прикрашали католицькі костьоли і каплиці. Твори українських митців уціліли в храмах Любліна, Кракова, Вислиці.

4. Піднесено, грандіозно змалювали портрети Богородиці, святих. На відміну від фрескового живопису XIII ст., у якому домінували настрої аскетизму, зречення, у XV ст. переважали ліричні, світлі й радісні мотиви - доброта, самопожертва, героїзм, любов.

5. Митці дбали про виразність картини, її лаконічність, простоту, Ідейність змісту. Малювали переважно на дошках з липи.

6. Центрами живопису була Києво-Печерська лавра, а також міста Львів, Перемишль. Уперше на картинах траплялися підписи малярів — Владика, Яків, Матвій тощо.

7. З’явилися художні школи. Найвідомішою стала Львівська художня школа, у якій маляр В. Степанович отримав звання королівського художника за свій великий талант і майстерність (XVI ст.). Він та його друзі створили прекрасні портрети польського короля С. Баторія, К. Острозького та інших.

8. Плідно працювали в Україні художні графіки. Вони майстерно оформляли книги, спочатку рукописні, а з XVI ст. друковані.

9. Унікальним є оформлення Київського псалтиря (1397 р. ), де міститься понад 200 мініатюр, які виконав художник Спиридоній. Поряд із релігійними зображеннями багато побутових, історичних сюжетів та пейзажів.

10. Вишуканою колористикою відзначаються мініатюри Галицького Євангелія (XIV ст.). Книжкова орнаментика, яку застосовували гравери у роботі, близька до народного мистецтва.

11. У мініатюрному зображенні художники використовували тваринні орнаменти. У майстерно виконаних заставках, заголовних літерах траплялися зображення фантастичних тварин, звірів, птахів. Таке оздоблення характерне для Київського Євангелія 1393 року.