Історія України опорні конспекти 7 клас

Культура України в другій половині  ХІV - в XV ст.

Особливості розвитку культури

Стримувальні чинники розвитку культури

1. Розвиток культури відбувався в умовах литовського проникнення на українські землі, польської експансії, татарської агресії.

2. Іноземне панування та гноблення українців.

3. Посилювався іноземний тиск на православну віру, українську мову і культуру, зросла загроза ополячення й окатоличення.

4. Українські землі були роз’єднані, не мали єдиного політичного центру, що негативно позначилося на розвиткові культури.

5. Падіння Візантійської імперії у 1476 р. позбавило християнську православну релігію зовнішньої підтримки.

6. Не було власної державності.

7. Спустошлива татарська та турецька агресія.

Піднесенню культури сприяли:

• виникнення та розвиток власного друкарства, що давало змогу швидше, точніше і ширше передавати і поширювати знання та інформацію;

• значний вплив європейського Відродження;

• характерне посилення світського елементу в культурі, зростання уваги до людини та її духовного світу;

• вплив вітчизняних традицій попередніх віків. Старі надбання культури лягли в основу нових, доповнювалися, видозмінювалися і вдосконалювалися, внаслідок чого з’являлися нові риси;

• розвиток міст та вплив їх на культурне життя;

• значні зміни у всіх сферах суспільного життя.