Історія України опорні конспекти 7 клас

Розвиток торгівлі

Розвиток сільського господарства й ремесел сприяв розширенню торгівлі.

У містах і містечках щотижня відбувалися торга, де продавали сільськогосподарські продукти й ремісничі вироби. Збиралися вони раз, а іноді два рази на тиждень у великих і малих містах та містечках. На торги з’їжджалися і сходилися місцеві та околишні селяни, що привозили на продаж продукти сільського господарства й сировину, а купували предмети міського виробництва, яких не виготовляли сільські ремісники.

Виник окремий прошарок населення, який займався тільки дрібного торгівлею. Цих людей називали перекупками, рядовницями (стояли в торговому ряду).

У XV ст. зародилася ярмаркова торгівля, що було першою ознакою формування внутрішнього ринку. Ярмарки влаштовували один—два рази на рік, тривали кілька днів. На ярмарки приїжджали купці з усієї України, а також з інших країн. У Києві відбувалося два ярмарки на рік (тиждень кожен). На ярмарках місцеве населення купувало одяг, взуття, господарський реманент та предмети домашнього вжитку і збувало продукти сільського господарства.

Важливим предметом торгівлі була сіль. Великою перешкодою для торгівлі стали феодальні відносини. Купці змушені були десятки разів сплачувати мито за перевезення товарів. Так, на відстані від Турки до Яворова та від Дрогобича до Ярослава мито сплачували 174 рази.

Що нового з’явилося у розвитку торгівлі

1. Набув поширення продаж товарів у кредит.

2. Відбувався продаж під заставу.

3. Укладалися торгові контракти.

4. З’являлися векселі.

Вексель — письмове боргове зобов’язання, яке надає його власникові право після закінчення терміну вимагати від боржника сплатити зазначену суму грошей.

Розвивалася і зовнішня торгівля

Торгівля велася з:

• країнами Сходу і Західної Європи;

• країнами Півночі - Швецією, Данією;

• країнами Чорноморського узбережжя.

З України вивозили:

• продукти сільського господарства;

• ліс, поташ, дьоготь, віск, коноплі, мед, селітру, шкури тощо.

В Україну привозили:

• предмети розкоші;

• шовкові тканини, сукна;

• військове спорядження, зброю;

• хутра соболів, горностаїв;

• срібло, мідь, вина та інше.

Від кінця XV ст. Київ став одним із найбільших центрів міжнародної торгівлі. Через Київ проходили торговельні шляхи з півночі на південь (по Дніпру) та із Західної Європи до країн Сходу. Про існування широких торгових зв’язків Києва з країнами Європи свідчать знайдені у місті під час розкопок монети з Прибалтики, Чехії, Угорщини, Німеччини, Великої Британії.

Висновки

1. Наприкінці XIV-в XV ст. на українських землях, які перебували під владою Польщі і Литви, сталися значні соціально-економічні зміни, створювалася нова соціальна структура суспільства.

2. Господарське життя відбувалося за умов подальшого розвитку феодальних відносин.

3. Зі зміцненням шляхти посилювався кріпосницький тиск і запроваджувалося кріпосне право.

4. Ремесла й промисли посідали важливе місце в економіці України, сприяли поділові праці, розширенню торгівлі.