Історія України опорні конспекти 7 клас

Міське населення та його спосіб життя

Групи міського населення

1. Патриціат - найбагатші і найвпливовіші:

• купці;

• промисловці.

2. Бюргерство:

• цехові майстри;

• торговці середньої заможності.

3. Плебс:

• ремісники;

• дрібні торговці.

Міські жителі були у значно кращому становищі, ніж селянство:

• міські мури робили життя міщан захищенішим;

• ремесло та торгівля забезпечували вищий, ніж у селян, рівень життя.

Запровадження магдебурзького права створювало умови для відносно незалежного розвитку міст.

Існування міського самоуправління формувало нові риси характеру міщан:

— незалежність поглядів,

— відповідальність,

— самостійність у прийнятті рішень та діях,

— ініціативність,

— рішучість.

Міська біднота мешкала в основному в передмісті або занедбаних кварталах. Чимало жителів міст займалося сільським господарством та промислами. Вони сплачували численні податки, виконували повинності на користь держави та власників маєтків.