Історія України опорні конспекти 7 клас

Сільське господарство

Основою економічного життя України у XIV—XV ст. залишалися землеробство і традиційні промисли: мисливство, рибальство, бортництво.

Інтенсивно землеробство розвивалося в західних і північних українських землях, які менше страждали від турецьких і татарських наскоків.

Протягом XIV — XVI ст. відбулося чимало змін.

1. У центральних районах Київщини, у Галичині, на Поділлі та Волині значного поширення набула трипільна система обробітку землі, за якої придатну для обробітку землю ділили на три частини:

- одну відводили під озимі культури,

- другу - під ярові,

- третя залишалася під паром, використовуючись протягом, весняно-літнього сезону як громадське пасовисько.

2. На Поліссі і в Карпатах залишалася вирубна система обробітку землі, на півдні Київщини і Переяславщині - двопільна та перелогова.

3. У селянських господарствах основним знаряддям була дерев’яна соха. Почалося використання плуга і сохи із залізними лемешами і сошниками. Грунт не тільки розпушувався, а й переверталася скиба землі. Внаслідок цього поліпшувався обробіток грунту, підвищувалася врожайність.

4. Як тяглову силу використовували воли, рідше - коней.

5. Основними культурами залишалися жито, пшениця, які вирощували на продаж.

6. Крім землеробства, розвивалися тваринництво, городництво, бджільництво, у господарствах феодалів та монастирів — садівництво.

7. У господарствах почали використовувати органічні добрива.

8. Відбувся пронес освоєння нових земель.

9. Розвивалося млинарське господарство, що було монополією феодалів і давало їм великі прибутки.

10. У XIV-XVІ ст. розвивалися товарно-грошові відносини, продукти землеробства, тваринництва почали виробляти не для власного споживання, а для продажу.

11. У XV ст. сталися суттєві зміни в господарстві: підвищилися ціни на худобу в Західній Європі і розпочався її експорт, що стимулювало розвиток скотарства.

12. Селяни жили громадами. Вони спільно володіли лісами, водами, пасовищами.