Історія України опорні конспекти 7 клас

Кревська унія

Причини зближення Польщі і Литви у XIV ст.

1. Погіршення зовнішньополітичного становища:

• як Польщі, так і Литви внаслідок експансії Тевтонського ордену у Прибалтиці;

• Великого князівства Литовського, яке зі сходу зазнавало тиску з боку Московського князівства, що помітно зміцніло після перемоги над монголами на Куликовому полі у 1380 р.

2. Посилилися сепаратистські тенденції деяких удільних князів.

3. Прагнення Великого князя литовського Ягайла знайти підтримку в боротьбі за владу, що точилася між синами Ольгерда та його племінником Вітовтом.

4. Прагнення Великого князівства Литовського зміцнити державну владу, спираючись на сильний адміністративний апарат Корони Польської.

5. Прагнення вищого католицького духовенства Польського королівства поширити свій вплив на сході Європи.

6. Намагання польської шляхти придбати земельні володіння на території України і Білорусі.

14 серпня 1385 р. Було підписано Кревську унію (угоду) між Великим князівством Литовським і Польським королівством. Литовський князь Ягайло одружувався на польській королеві Ядвізі й фактично отримував польську корону і руку польської королеви Ядвіги.

Ягайло зобов’язувався:

• прийняти католицтво;

• проголосити католицтво єдиною релігією для населення Литви;

• приєднати до Польщі свої литовські і руські володіння.

Польська шляхта використала цю унію для загарбання українських земель та поневолення селян, насадження католицизму, полонізації.

Розпочався новий період в історії Литовської держави — період поступового витіснення руських впливів польськими.

Кревська унія створила реальні передумови для боротьби з тевтонською агресією, але разом з тим забезпечила посилення польської експансії на територію Великого князівства Литовського, що спричинило невдоволення литовських феодалів на чолі з князем Вітовтом.

1413 р. Цю угоду було підтверджено, поляки й литовці здобули ще більші права, а православні бояри їх втратили.

Однак Ягайлові так і не вдалося повністю втілити укладену в Крево угоду.

Значення Кревської унії

Позитивне

1. Створила реальні передумови для боротьби з тевтонською агресією.

2. Об’єднаними силами Польща і Литва отримали вирішальну перемогу над Тевтонським орденом під Грюнвальдом 1410 р.

Негативне

1. Зміцнила Польщу, яка стала загрозою для українських земель.

2. Поклала початок соціально-політичному і культурному впливові Польщі на Литву.

3. Посилила польську експансію на території Великого князівства Литовського.

Висновки

Кревська унія зміцнила Польсько-Литовську державу перед загрозою агресії з боку німецьких хрестоносців, але водночас відкривала шлях до загарбання польськими феодалами українських земель та експансії католицької церкви на Схід.