Історія України опорні конспекти 7 клас

Поширення влади Великого князівства Литовського на інші українські землі XIII ст.

Литовські племена об’єдналися у сильну державу під проводом князя Міндовга.

У 30-х роках ХIV ст. вони почали завойовувати українські землі - Дорогочинську, Берестейську, Турово-Пінську, Прип’ятську.

У другій половині ХIV ст. великий князь литовський Ольгерд захопив Правобережну і Лівобережну Україну.

У 50-х роках XIV ст. литовці захопили Чернігово-Сіверську землю, 1362 р. — Київ і Переяславщину, 1363 р. — Поділля.

Литовська держава вела боротьбу із золотоординським пануванням на українських землях.

Після розгрому монгольського війська на р. Сині Води (притоці Південного Бугу) у 1362 р. литовсько-українсько-білоруськими військами, що було першою великою перемогою над монголами, литовці створили одну із найбільших держав Європи, здобули майже половину колишньої Київської держави фактично без опору. Наддніпрянщина й Поділля остаточно відійшли до складу Литви.

О. Субтельний назвав цей процес “включенням, проникненням, приєднанням”. Територія Литовсько-Руської держави простягалася від Балтійського моря до Чорного.

Назву держави було змінено на Велике князівство Литовське, Руське й Жемантійське.

Причини захоплення українських земель Литвою

1. Допомога Литовської держави Русі у боротьбі з Золотою Ордою.

2. Литовське панування було сприятливішим за жорстоке іго Золотої Орди.

3. Литовська держава встановила лояльні стосунки з місцевою знаттю і сільськими общинами. Вона діяла за принципом: “Старого не змінюємо і нового не впроваджуємо”.

4. На той час литовці, як і українці, були православними.

5. Переважна більшість населення князівства сприйняла вищу українську культуру, мову, право, звичаї. Українська і білоруська мови стали у Великому князівстві Литовському офіційними, державними.

6. Литовці залучали до найвищих адміністративних посад українську знать і спільно впливали на загальнодержавні процеси.

7. Руські землі залишалися автономними.

Висновок

У другій половині XIV ст. Литовська держава стала однією з найбільших у Східній Європі. Українські, білоруські і частково російські землі становили 90% території, тому її часто називали Литовсько-Руською державою.