Історія України опорні конспекти 11 клас

«Шістдесятництво» в українській культурі

«Шістдесятництво» — рух творчої молоді, яка сповідувала нові думки, оригінальну тематику і стала ядром духовної опозиції в Україні.

Це люди нового творчого та естетичного мислення, борці за гуманізм, за свободу самовираження, носії нових думок, поглядів і почуттів, відмінних від офіційних.

«Шістдесятники» сподівалися, що схвалений XX з’їздом КПРС курс на реформи приведе до кардинальних зрушень у суспільстві.

З’явилися молоді талановиті письменники: Василь Симоненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Стус, Микола Вінграновський, Дмитро Павличко, Микола Руденко та інші.

Великий інтересу читачів викликали збірки поезій:

«Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівка серця» Л. Костенко,

« Тиша і грім» В. Симоненка,

«Любов і ненависть» Д. Павличка,

«Соняшник» І. Драча,

«Атомні прелюди» М. Вінграновського.

«Шістдесятники» виступили за:

• поглиблення реформ;

• скасування ідеологічних обмежень у галузі культури;

• подальшу демократизацію суспільства;

• проти фальшу в зображенні дійсності;

• національно-культурне відродження України;

• відродження української мови;

• піднесення національної самосвідомості й національної гідності.

Їм були притаманні:

• самоаналіз, неординарність мислення;

• щирість почуттів, намагання зламати літературні шаблони;

• новизна, гуманізм, звернення до внутрішнього світу людини;

• пошук нових форм у літературі й мистецтві;

• культ свободи самовираження;

• віра в оновлення суспільства;

• намагання відобразити головні проблеми сучасності.

Для них характерне:

• звернення до внутрішнього світу людини;

• обстоювання верховенства інтересів суспільства над державою;

• домагання рівності всіх громадян перед законом;

• таврування пропаганди класової ненависті;

• піднесення загальнолюдських ідеалів;

• звернення до традицій власного народу.

Нові форми й незвичний зміст принесла творчість художників О.Заливахи, А. Горської, В. Кушніра та інших.

Плеяда блискучих літературних критиків — І. Світличний, І. Дзюба, Є.Сверстюк — повернули цьому жанрові звання «література».

Нову хвилю в кінематографії представляли С. Параджанов, Ю.Іллєнко, Л.Осика.

Нові імена, ідеї з’явилися в гуманітарних науках: історії, археології, літературознавстві, мистецтвознавстві.

Ідеї «шістдесятників» приваблювали молодь

1. У Києві на початку 1960 р. почав діяти клуб творчої молоді «Супутник»:

• організовували вечори поезії, де часто виступали І. Драч, Л.Костенко, В. Симоненко;

• з історичними доповідями про заборонені сторінки з минулого України виступали О. Апанович, М. Брайчевський;

• художники організовували виставки своїх творів, які суперечили канонам панівного в той час «соціалістичного реалізму»;

• театральна секція на чолі з Л. Танюком ставила п’єси М. Куліша, Б.Брехта, які раніше не ставили;

• з літературними лекціями виступали І. Дзюба, Є. Сверстюк;

• організовували вечори пам’яті видатних українців (Лесі Українки, Тараса Шевченка, Леся Курбаса та інших).

2. У Львові створено клуб творчої молоді «Пролісок».

Вони вели пошук оригінальних форм художнього самовираження, використовували у своїй роботі національні культурні традиції та здобутки.