Історія України опорні конспекти 11 клас

Реформи освіти

1. Протягом першої половини 50-х років в Україні зведено 1300 нових шкіл на 400 тис. учнівських місць.

2. 1953 р. Впроваджено обов’язкову семирічну освіту.

3. 1956 р. Скасовано плату за навчання у старших класах середніх шкіл та вишах.

4. 1958 р. Верховна Рада СРСР прийняла новий шкільний закон про освіту.

1959 р. Розпочалася реформа освіти в Україні:

• значно збільшено асигнування на освіту;

• передбачався перехід з 1960-1961 навчального року до обов’язкового восьмирічного навчання;

• десятирічки перетворювалися на одинадцятирічки;

• створювалася матеріальна база для того, щоб учні могли отримати робітничі професії;

• розширювалася мережа шкіл-інтернатів;

• збільшувалася кількість вишів, технікумів, профтехучилищ;

• покращувалася система підготовки вчителів;

• для подолання нестачі кваліфікованих учителів розширилася мережа заочної освіти.

Недоліки

1. Реформа школи передбачала не стільки творчі, демократичні методи її здійснення, скільки командно-адміністративні, а тому вдосконалення навчального процесу відбувалося повільно.

2. Невирішеною проблемою залишалися основні принципи виховного процесу. Школа, як і раніше, дотримувалася принципу виховання молодого покоління через колектив, а тому ігнорувалася особистість кожної дитини.

3. Недостатнім був індивідуальний підхід до виховання дитини, що його обстоювали В. Сухомлинський та інші педагоги.

4. Не брали до уваги зацікавлення кожного школяра, його здібності й нахили, не виховували особистості.

5. Панівною ідеологією залишався марксизм-ленінізм. Будь-які відхилення від офіційної ідеології, як і раніше, переслідувалися партійно-державними органами.

6. Зберігався залишковий принцип фінансування освіти. Характерною була хронічна нестача коштів, матеріально-технічних засобів.

7. Не вистачало кваліфікованих учителів.

8. Батькам надавалося право вибирати своїм дітям мову навчання, що фактично було використано для русифікації українського шкільництва.

9. Неухильно зменшувалася кількість українських шкіл.

10. Викладання у вищих навчальних закладах провадилося здебільшого російською мовою.

11. Зменшився тираж українських книжок із 80% 1950 р. до 66% 1963 р. Зменшилася кількість газет і журналів, що видавали українською мовою.