Історія України опорні конспекти 11 клас

Науково-технічна революція

Науково-технічна революція (НТР) — корінний переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу.

Характерні риси НТР:

• універсальність (перетворює всі галузі);

• прискорення науково-технічних перетворень (скорочує час між відкриттям і впровадженням).

Основні напрями НТР:

• електронізація;

• комплексна автоматизація;

• перебудова енергетичного комплексу;

• виробництво нових матеріалів;

• прискорений розвиток біотехнології;

• освоєння космосу.

У країнах Заходу відбувалася науково-технічна революція. Реформи М.Хрущова мали на меті пристосуватися до НТР і подолати відставання СРСР від країн Заходу.

1. Для впровадження здобутків науково-технічної революції у виробництво було створено:

• Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах нової техніки;

• Всесоюзне товариство винахідників та раціоналізаторів (в У PCP відкрито 5 тис. організацій цього товариства).

2. Здійснювалося використання атомної енергії для мирних потреб.

3. Відбулася заміна паровозів тепловозами й електровозами, пароплавів — теплоходами.

4. Нові машини й технології почали впроваджуватися у виробництво.

5. Здійснювалося розроблення нових методів хірургічного лікування серцевих захворювань під керівництвом М. Амосова.

Недоліки

1. Повільні темпи НТР, перекіс у бік оборонної промисловості.

2. Недостатнє асигнування науки.

3. Не було конкурентної боротьби виробників на ринку.

4. У 50-х роках відбувалося недостатнє впровадження нових технологій у виробництво, техніку продовжували випускати за застарілими зразками.