Історія України опорні конспекти 11 клас

Микола Підгорний (1903-1983)

Микола Підгорний — вихованець сталінської епохи, хитрий апаратчик «з розвинутим інстинктом політичного виживання», який пройшов своє становлення в умовах командно-адміністративної системи, цілеспрямований у досягненні мети.

Народився в с. Карлівка Полтавської області, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. Обіймав вищі господарські та партійні посади:

з лютого 1939 р. — заступник наркома харчової промисловості УРСР,

з квітня 1940 р. — заступник народного комісара харчової промисловості СРСР із кадрових питань,

з листопада 1942 р. — директор Московського технологічного інституту харчової промисловості,

з серпня 1953 р. — другий секретар ЦК Компартії України,

з грудня 1957 р. очолював республіканську партійну організацію.

Це був «виконавець», який не звик до самостійних рішень і перебирання на себе відповідальності. Для нього подвійна мораль була мораллю життя, характерне розходження між словом і ділом, пристосовництво.

М. Підгорний доступився до влади завдяки кампанії «залучення до керівництва інженерних кадрів, які знають господарство».

З 1957 р. по 1963 р. був першим секретарем ЦК Компартії України.

За його керівництва адміністративно-командна система управління залишалася незмінною. Без найменших вагань підтримував політичну лінію центру і його практичну діяльність, наполегливо виконував постанови і заклики, які надходили з центру, без своєї думки та власної ініціативи, творчості. Практикував нав’язування необгрунтованих зобов’язань, обмежував присадибні ділянки колгоспників, посилював адміністративний тиск на колгоспи і радгоспи.

Він робив ставку на партійний і державний апарат, господарські кадри, а не на економічну доцільність.

М. Підгорний здійснював численні кадрові переміщення. Стиль його роботи — це мобілізаційні заходи на виконання рішень партії та уряду, організація широкомасштабних кампаній із приймання зобов’язань на різних рівнях, на виконання настанов московського партійного керівництва та особисто М. Хрущова. Дуже ретельно виконував вказівки М. Хрущова щодо посівів кукурудзи, яку вирощували на більшості чорноземів України, мало дбаючи про добрива, добирання сортового насіння тощо. Такі самі кампанії організовували в республіці з організації управління «догнати і перегнати США» тощо.

Увесь час М. Підгорний підкреслював свою відданість М. Хрущову. Але вважають, що він відіграв вирішальну роль в усуненні М. Хрущова від влади та обранні на посаду Першого секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва.

У грудні 1963 р. М. Підгорного обрали секретарем ЦК КПРС, а в грудні 1965 р. — головою президії Верховної Ради СРСР.

На цій посаді працював до виходу на пенсію у 1977 р.