Історія України опорні конспекти 11 клас

Початок лібералізації

Лібералізація — пом’якшення політичного режиму, скасування або послаблення державного контролю над усіма сферами життя суспільства.

Основні складники лібералізації

1. Проголошено курс на відновлення й розширення законності та демократії.

2. Виникла необхідність принципових змін у всіх сферах життя суспільства.

3. Розпочалася ліквідація системи масових репресій, ГУЛАГу і часткова реабілітація жертв репресій.

4. Відбулася зміна системи судочинства.

5. Здійснювалася децентралізація управління.

6. Дещо послабився жорсткий ідеологічний контроль.

7. Послабилася жорстка регламентація духовного життя.

8. Припинялися ідеологічні кампанії проти інтелігенції, націоналізму тощо.

9. Почалося громадське пробудження населення.

В Україні розпочалася лібералізація:

• часткова українізація, рух за відродження української мови.

Виходять друком фундаментальні наукові праці: «Українська Радянська Енциклопедія»,

«Історія української літератури»,

«Словник української мови»,

«Український історичний журнал» (виходить з 1957 р.), розпочалося видання «Історії міст і сіл України»;

• зростала роль українського чинника в різних сферах суспільного життя: на керівні посади висували місцеві кадри, уповільнювався процес русифікації;

• припинилася кампанія боротьби проти націоналізму;

• розпочалося відродження української культури;

• Україна одержала більше прав в економічному й культурному житті;

• розпочалося національне відродження в Україні.